Tweede versnelling voor VIPP-programma’s via MeerMed

29 mei 2024
Gegevensuitwisseling
Nieuws

Het programma ‘MeerMed’ (meer medische gegevens) moet ervoor zorgen dat de aandacht voor persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) weer een impuls krijgt. Het programma van VWS gaat verder waar het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP-programma’s) zijn gebleven. Er worden data van andere domeinen toegevoegd, zoals vaccinatiegegevens en paramedische zorg.

Een van de doelen van het Integraal Zorgakkoord is dat alle inwoners die dat willen in 2025 over een gebruiksvriendelijke en goed gevulde persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) kan beschikken. “Daarvoor moeten de gegevens wel eerst worden ontsloten en dat is precies waar het programma IZA PGO ‘MeerMed’ zich de komende tijd voor gaat inzetten”, vertelt programmamanager Martina Bartelink sinds april 2024 programmamanager van programma IZA PGO bij het ministerie van VWS.

Aandacht voor PGO verslapt

Bartelink was voorheen programmamanager van VIPP OPEN. Dat is het programma dat online inzage in het huisartsendossier mogelijk heeft gemaakt. Daarnaast stond ze als directeur van Stichting LEGIO aan de wieg van het XIS-keurmerk voor huisartsinformatiesystemen. Ze constateerde dat bij de afronding van VIPP OPEN dat de aandacht voor PGO’s verslapte. Daarom gaat het programma MeerMed zich richten op het laten zien welke successen er al zijn geboekt. Aan burgers en zorgverleners wordt duidelijk gemaakt wat er al mogelijk is met PGO. Er wordt naar gestreefd dat zorgverleners minder moeite hoeven te doen om data te ontsluiten.

‘Databevrijdingsfront’

Uiteindelijk is het streven dat burgers bij al hun persoonlijke gezondheidsinformatie kunnen. Van allergieën tot medicatievoorschriften. Om misverstanden te voorkomen verduidelijkt Bartelink dat het programma MeerMed zich niet richt op het overzetten van gegevens: “Het doel is het beter ontsluiten van meer data uit bronbestanden volgens het stelsel van MedMij voor de patiënt en voor de zorgverlener. Zij moeten met een PGO, Mijn Gezondheidsoverzicht of zorgnetwerkomgeving bij de data kunnen. Binnen het team noemen we ons programma gekscherend ook wel het databevrijdingsfront.”

Data in ‘gewone mensentaal’

Concreet betekent dat dat ervoor wordt gezorgd dát de gegevens over de lijn gaan, onder meer door een beter en makkelijker werkend koppelvlak (DVA). Ook wordt er gekeken wát er voor gegevens over de lijn gaan. De data moet bijvoorbeeld in ‘gewone mensentaal’ kunnen worden omgezet. Vervolgens is het aan de leveranciers wat je nog meer met de data kan gaan doen in een PGO. Als voorbeelden noemt Bartelink: diabetes-, COPD- of lifestyle modules. Verder laat ze weten dat ze niet gaan over de ontwikkeling van Mijn Gezondheidsoverzicht of de functionaliteiten van de PGO’s.

Wel is er goede afstemming en samenwerking met andere programma’s, leveranciers en organisaties. Met een kleine groep vanuit VWS wordt samengewerkt met partijen zoals MedMij, Patiëntenfederatie Nederland en Nictiz. Ook worden in overleg met de koepels projectleiders vanuit VWS gedetacheerd bij de verschillende zorgsectoren om activiteiten uit te voeren en goed contact te onderhouden.