Twiin: dit jaar concrete producten voor XDS-netwerken

24 januari 2022
Diagnostiek-scan
Samenwerking
Nieuws

Twiin wil het komende jaar concrete producten ontwikkelen op het gebied van XDS-netwerken om zo gestandaardiseerde gegevensuitwisseling te bevorderen. In 2021 heeft Twiin in project Knoop. de huidige situatie rondom XDS-netwerken in kaart gebracht en technische stappen gezet. 2022 moet het jaar worden waarop nationale afspraken gemaakt worden om veilig en vertrouwd op landelijke schaal gegevens te kúnnen en mógen uitwisselen.

Twiin werd in 2019 gelanceerd als één van de publieke, private en publiek-private initiatieven om gegevensuitwisseling gestandaardiseerd, sneller en veiliger te maken. Het programma Twiin aan landelijke afspraken en gemeenschappelijke voorzieningen voor veilige communicatie. Onderdeel daarvan was onder meer project DVDexit, om te komen tot veilige en gestandaardiseerde uitwisseling van beelden, ter vervanging van de beruchte dvd op de buik van een patiënt. De komende jaren moet deze mogelijkheid van standaard beelduitwisseling uitmonden in beeldbeschikbaarheid, waarbij iedere specialist zelf beelden en andere data kan opvragen die bij een behandeling nodig zijn.

Situatie rond XDS in beeld

Een ander project van Twiin is Knoop. Het afgelopen jaar is binnen Knoop. de huidige situatie rondom XDS-netwerken in kaart gebracht. Zo is met zorgaanbieders, regio’s, RSO’s en leveranciers gesproken over afspraken die nodig zijn om onderling gegevens uit te wisselen. Tijdens deze gesprekken is inzicht verkregen in de overeenkomsten en verschillen in regionale afspraken ten opzichte van het Twiin Afsprakenstelsel. Deze inzichten zijn in Knoop. doorvertaald naar concrete producten die Twiin komend jaar wil oppakken in samenwerking met zorgaanbieders, RSO’s, regio’s en leveranciers.

Eén zo’n stap is een model samenwerkingsovereenkomst. Knoop. heeft deze overeenkomst samen met UMC Utrecht, Prinses Maxima Centrum, UMCG en Amsterdam UMC opgesteld. Vooralsnog moet het helpen bij het standaardiseren van regionale randvoorwaarden rond gegevensuitwisseling, maar de focus ligt op landelijke invoering. Ieder product dat Knoop. oplevert, bevat afspraken op één of meer onderwerpen, die moeten helpen borgen dat er samen stappen gezet worden naar landelijke gegevensuitwisseling.

De modelovereenkomst is - met kleine aanpassingen - herbruikbaar voor andere gegevensuitwisselingen in de eigen omgeving en is op te vragen bij Twiin. Voordelen van het toepassen ervan zijn onder meer tijdwinst, uniformiteit en je bereidt je voor op nationale uitwisseling.

Nieuwe producten op de kaart

Voor volgende producten kijkt Twiin nu samen met partners naar onderwerpen zoals metadata (in samenwerking met NICTIZ), BSN verificatie/validatie, standaard logging rapportageformats en meer. De continuïteit van de producten wordt geborgd door opname in het Twiin Afsprakenstelsel.