Search
Close this search box.
Search

Twiin komt met versie 1.0 bèta van Afsprakenselsel

Versie 1.0 bèta van het Twiin Afsprakenstelsel voor gegevensuitwisseling is nu beschikbaar. Dat laat de organisatie achter het afsprakenstelsel weten. 1.0 bèta is een update van het Twiin Afsprakenstelsel 0.8, gericht op duidelijke standaarden voor elke soort gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders. De afgelopen maanden heeft het Twiin-programma aan de update gewerkt, de afgelopen weken is 1.0 bèta met alle betrokken partijen afgestemd.

Twiin wil een landelijk afsprakenstelsel realiseren op alle lagen van het interoperabiliteitsmodel voor het veilig en betrouwbaar delen van gegevens in de zorg. Het afsprakenstelsel beschrijft hoe de beschikbaarheid van gegevens voor landelijke zorgtoepassingen werkt, door bestaande zorgnetwerken zoals XDS ,LSP, leveranciersnetwerken en gemeenschappelijke voorzieningen in samenhang te verbinden. Een concreet project op basis van het afsprakenstelsel was onder meer DVDexit.

Twiin bèta solide basis

Het Afsprakenstelsel 1.0 bèta is volgens Twiin een solide basis voor beproeving. Dit betekent dat alle afspraken en informatie, beschreven in het huidige document, goed zijn om een start te maken met het uitwisselen van digitale gegevens in de zorg. Twiin wil het komende jaar op basis van de nieuwe versie onder meer concrete producten ontwikkelen op het gebied van XDS-netwerken om zo gestandaardiseerde gegevensuitwisseling te bevorderen.

Het Afsprakenstelsel bestaat uit een set van afspraken, procedures en regels op het gebied van organisatie, besturing, toezicht, beheer, architectuur, toepassingen en techniek. Daarnaast beschrijft het stelsel hoe verschillende deelnemende zorgaanbieders met elkaar samenwerken en welke verantwoordelijkheden daarbij komen kijken. Naast afspraken over de governance bevat het afsprakenstelsel een architectuur. Die omvat uitgangspunten, modellen, concepten, ontwerpen en implementatiewijzers. Zorgaanbieders kunnen daarmee zelf aan de slag met de beproeving van het Afsprakenstelsel.

De afspraken in 1.0 bèta gelden voor het moment van publiceren en passen bij de huidige stand van zaken als het gaat om landelijke gegevensuitwisseling. Het Afsprakenstelsel is geen stilstaand stelsel, maar verandert al naar gelang de ontwikkelingen in wetgeving, ICT-innovaties, spelers op de markt (zorgaanbieders en leveranciers) en inzichten die Twiin bundelt.

Veranderingen in Afsprakenstelsel

Ten opzichte van de vorige release zijn de voornaamste wijzigingen:

  • De governance van Twiin op hoofdlijnen.
  • Het vertrouwensmodel is verder uitgewerkt.
  • Het onderdeel Generieke Functie en gemeenschappelijke functies is vernieuwd.
  • Het dienstenmodel is verder uitgewerkt.
  • Het proces van toetreden en validatie en het proces van ketenregie zijn uitgewerkt.
  • Aanscherping van een Gekwalificeerd Twiin Knooppunt, hierna GTK genoemd, door te onderscheiden op GtK dienstverlener, GtK beheerder, GtK applicatie en GtK-netwerk.

Behalve inhoudelijke toepassingen zijn in het hele afsprakenstelsel verbeteringen doorgevoerd op het gebied van leesbaarheid. De begrippenlijst is aangescherpt, de menustructuur is overzichtelijker, de begrippen zelf zijn aangescherpt en er een leeswijzer per doelgroep. In de implementatiewijzers zijn, tekstuele wijzigingen uitgezonderd, geen wijzigingen aangebracht.

Martijn Kregting

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
DigiPunt zorg
DigiPunt, thuismonitoring astmapatiënten en digitale recepten
Financiering passende zorg
Subsidieoproep passende zorg in verpleging en verzorging
diagnostiek
Goede zorg begint met goede diagnostiek
transformatieplan CWZ
Positieve beoordeling voor transformatieplan CWZ
Regioplannen NZa
NZa pleit voor meer meetbare doelen in regioplannen
e-learning
E-learning breder ingezet bij digitalisering ziekenhuizen
De WHO heeft onlangs de kick-off gegeven voor het Global Initiative on Digital Health (GIDH). Het doel van het initiatief is om de implementatie van de ‘Wereldwijde strategie voor digitale gezondheidszorg 2020-2025’ te versterken en te versnellen.
Global Initiative on Digital Health officieel van start
Oncologienetwerk
Nieuw oncologienetwerk Noord- en Oost-Nederland
Verbeterprogramma ouderenzorg
Samenwerking centraal in verbeterprogramma Samen Beter
eiwitten
Menselijke eiwitten herkennen met nieuwe techniek
Volg jij ons al?