Uitbreiding InBeeld-oplossing van COPD-patiënten naar mensen met hartfalen

11 oktober 2017
Nieuws

Het Slingeland Ziekenhuis, thuiszorgaanbieder Sensire en verzekeraar Menzis hebben hun samenwerking op het gebied van thuis begeleiding van patiënten met hartfalen uitgebreid. Zo kunnen klanten kunnen zelf twee keer per week via de iPad hun hartslag, bloeddruk en gewicht doorgeven, zodat hun gezondheid beter kan worden gevolgd en ze minder vaak voor controles naar het ziekenhuis moeten.

In 2016 sloegen het ziekenhuis, de zorgaanbieder en de zorgverzekeraar met het project InBeeld al de handen ineen om zorg op afstand te bieden aan mensen met de longziekte COPD – COPD InBeeld. De dienst is nu uitgebreid naar mensen met hartfalen.
Via een applicatie van het Nederlandse FocusCura, die werkt op een iPad of ander digitaal device, kunnen klanten, verpleegkundigen of artsen informatie uitwisselen en beeldbellen via een beveiligde verbinding. Zo nodig heeft de klant direct contact met de verpleegkundige of wordt er een afspraak in het ziekenhuis geregeld.  

Met deze toepassing komen de kennis van de cardioloog van het Slingeland Ziekenhuis, de verpleegkundige kennis van Sensire en de financiële ondersteuning van Menzis (Deze nieuwe digitale zorgverlening wordt door zorgverzekeraar Menzis volledig vergoed) op een vanzelfsprekende manier bij elkaar. Voor de klanten in de Achterhoek gaat de kwaliteit van leven met sprongen vooruit: Ze hoeven minder vaak naar het ziekenhuis en doordat ze zelf de regie nemen over hun gezondheid gaan ze ook gezonder leven.  

Voordelen in de praktijk

In het bericht over de uitbreiding van InBeeld naar hartpatiënten wordt geschetst wat de voordelen in de praktijk zijn voor een gebruiker van de zorg-op-afstand: John Diederik in het Gelderse Hengelo. De tijd die John en zijn vriendin anders kwijt zijn aan bezoeken aan de dokter of het ziekenhuis, gaat nu naar de dingen die het leven leuk en interessant maken.

 “Op mijn veertigste had ik mijn eerste hartaanval,” vertelt hij, maar hij is er niet minder opgewekt onder. Dankzij hulp aan huis kan hij zijn leven leiden zoals hij dat wil.  “Soms heb je slechte dagen, maar dat voel je wel aankomen. Lopen is dan lastig en ik voel dan dat mijn hart het zwaarder heeft.”
John hoeft niet alleen op zijn gevoel te vertrouwen, want hij houdt ook zelf de cijfers bij. Hij meet zijn bloeddruk, hartslag en gewicht en geeft die waarden door via de iPad die Sensire en het Slingeland ziekenhuis ter beschikking hebben gesteld. Alle klachten met betrekking tot hartfalen worden zorgvuldig bijgehouden. Het Medisch Service Center van Sensire kijkt mee. Ziet de verpleegkundige daar grote afwijkingen, dan wordt John gebeld.

Zo nodig neemt het MSC contact op met Anneke van Anken, verpleegkundig specialist hartfalen bij zowel Sensire als het Slingeland Ziekenhuis, zodat zij zelf poolshoogte kan opnemen bij John. Ze kunnen via de iPad rechtstreeks ‘beeldbellen’ via een beveiligde verbinding. Als het minder goed gaat, wordt dat eerder gesignaleerd en wordt zo nodig ingegrepen. Hij komt dan zelf naar de hartfalenpoli in het Slingeland Ziekenhuis, maar dankzij de technologie komt dat niet zo vaak meer

De ‘beeldzorg’ voor mensen met chronisch hartfalen kreeg afgelopen augustus extra betekenis door een overeenkomst waarmee het Slingeland Ziekenhuis, de zorgverzekeraar Menzis en Sensire de banden hebben aangehaald.

Ook het Nederlandse FocusCura is hier nauw bij betrokken met de ontwikkeling van de app die gebruikt wordt op de iPad. Samen geven zij de klant de regie en werken ze nu intensief samen, waardoor alle nodige informatie snel wordt uitgewisseld en de klant zich ook over het geld niet druk hoeft te maken.

De oorspronkelijke InBeeld-pilot voor COPD-patiënten werd in 2010 opgestart door het Slingeland ziekenhuis en Sensire. Menzis besloot na gebleken succes dat het in 2017 de financiering voor COPD InBeeld overnam. Alle kosten worden nu vergoed voor longpatiënten in de regio die baat hebben bij de alternatieve vorm van behandeling.