Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Uitstel ziekenhuizen voor 5-procentsnorm PGO-gebruik

Ziekenhuizen mogen op een later moment dan september 2022 voldoen aan de eis van het VIPP-5 subsidieprogramma om aan te tonen dat hun patiënten medische gegevens via een PGO kunnen inzien. De deadline voor het aantonen van het PGO-gebruik (5 procent van de patiënten in 30 dagen) wordt uitgesteld tot een nader te bepalen moment in 2023. De deadline voor technische realisatie van module 1 van VIPP 5 blijft wel staan op 30 september 2022.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

De nieuwe VIPP-subsidieregeling voor medisch-specialistische zorg (VIPP 5) werd in februari 2020 officieel van kracht als opvolger van VIPP 1 en 2 voor ziekenhuizen en zelfstandige klinieken. Subsidie aanvragen om middels het programma digitale gegevensuitwisseling te versnellen, kon tot 31 oktober 2020. VIPP 5 bestaat uit drie modules, waarvan module 1 en 3 verplicht zijn:

  • Module 1: De instelling kan digitaal gegevens beschikbaar stellen aan de PGO van de patiënt conform het MedMij-Afsprakenstelsel.
  • Module 2: De instelling kan digitaal informatie uitwisselen naar de PGO van de patiënt conform het MedMij Afsprakenstelsel en de patiënt kan vanuit de PGO-informatie terugzenden richting de instelling.
  • Module 3: De instelling kan digitaal de Basisgegevensset Zorg (BgZ) en relevante correspondentie uitwisselen met een andere instelling. Ook VIPP GGZ is inmiddels afgerond.

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat ziekenhuizen per 30 september 2022 zouden voldoen aan de eis uit module 1. Huisartsen gingen hen al voor via versnellingsprogramma OPEN. Het is op dit moment bijvoorbeeld al mogelijk om informatie van de huisarts toe te voegen in een PGO. Ook VIPP GGZ is inmiddels afgerond. Minimaal 600.000 ggz-patiënten hebben inmiddels op een veilige manier toegang tot hun medische gegevens via het patiëntportaal van de instelling en/of via hun persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO).

Verzoeken tot uitstel

De Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) stelt nu dat het van verschillende instellingen die VIPP 5-subsidie krijgen, berichten heeft ontvangen met verzoek tot uitstel. Daarnaast hebben instellingen ook zorgen geuit over het halen van de norm voor het PGO-gebruik. De regeling zal binnenkort op deze punten worden aangepast.

Bij module 1 zal voor het IT-assessment het meten van het PGO-gebruik (de 5 procenteis) worden losgekoppeld van het aansluiten bij MedMij. Dit betekent dat de deadline voor technische realisatie van module 1 blijft staan op 30 september 2022 en de deadline voor het aantonen van het PGO-gebruik (5 procent van de patiënten in 30 dagen) verschoven wordt tot een nader te bepalen moment in 2023.

DUS-I zal de aan VIPP-5 deelnemende instellingen nader informeren over wat de wijziging gaat betekenen voor het moment waarop zij het IT-assessment ter verantwoording indienen. De verwachting is dat de gewijzigde regeling in juni 2022 in de Staatscourant wordt gepubliceerd. Instellingen die al een verzoek tot uitstel ingediend hebben, ontvangen na publicatie in de Staatscourant hierover een besluit.

Doelen tijdig behalen

Voor instellingen blijkt het vanwege onvoorziene omstandigheden niet altijd mogelijk om de doelen te behalen binnen de in de subsidieregeling gestelde termijnen. Een voorbeeld is een vertraging bij de leverancier waar de instelling geen invloed op heeft. In de regeling wordt de mogelijkheid gecreëerd om een verzoek tot ontheffing (uitstel) aan te vragen. De instelling kan daarvoor straks een onderbouwd voorstel indienen bij DUS-I met daarin de reden voor het verzoek tot uitstel.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen