Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Uitvraag kwaliteitsindicatoren apothekers start 3 april 2023

Apothekers dienen tussen 3 april en 15 mei 2023 de kwaliteitsindicatoren voor 2022 in te vullen. Het gaat concreet om openbaar apothekers en apothekers die leveren aan dienst- of instellingsapotheken. Na het invullen van de indicatoren op het Desan-platform ontvangen apothekers een benchmarkverslag.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Apothekers dienen jaarlijks de landelijke enquête met kwaliteitsindicatoren voor hun apotheek in te vullen. Na afloop van de uitvraag ontvangen zij een individueel benchmarkrapport, waarmee ze de kwaliteit van hun zorg kunnen vergelijken met het landelijke beeld. 

Voor openbare apotheken hebben drie werkgroepen indicatoren ontwikkeld rondom de KNMP-richtlijnen ‘Astma’, ‘Diabetes’ en ‘Geïndividualiseerde Distributievormen (GDV)’. Daarnaast ontwikkelden werkgroepen van dienst- en instellingsapotheken indicatorensets voor apothekers die zorg leveren tijdens de dienst of aan patiënten binnen instellingen.

2 sets voor ziekenhuisapothekers

Voor dienst- en instellingsapotheken en openbare apotheken of apothekers in het ziekenhuis met deze zorgfunctie, zijn aparte indicatorensets beschikbaar. Apothekers met meerdere zorgfuncties moeten dus twee indicatorensets indienen.  Dit betekent in de praktijk dus dat bijvoorbeeld apothekers in het ziekenhuis zowel de uitvraag van indicatoren van de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers (NVZA), als de door KNMP georganiseerde indicatorensets voor instellings- en dienstapotheken uitvraag invullen.

De uitvraag voor openbaar apothekers over 2022 bestaat uit een veertigtal indicatoren, onder meer 11 indicatoren voor de farmaceutische zorg bij astma. Voor de richtlijnen Diabetes en GDV hanteren de werkgroepen is er dit jaar een andere aanpak. Apothekers die deelnemen aan de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) krijgen de scores op 4 indicatoren geheel en 4 indicatoren deels voorberekend door de SFK in samenwerking met de KNMP.

Kwaliteitsindicatoren in de zorg

Het aanleveren van goed gestructureerde kwaliteitsindicatoren in de zorgsector is in de zorg ingeburgerd en steeds vaker ook verplicht. Zorgaanbieders zoals zorgcentra, die op een eenvoudige wijze inzicht willen krijgen op de indicatoren die ze aan moeten leveren, kunnen daarbij worden geholpen door de Invultool KIK-V die trouwens niet geschikt is voor de apothekers. Deze invultool helpt zorgaanbieders bij het verzamelen van gegevens en het berekenen van de indicatoren personeelssamenstelling en basisveiligheid. De indicatoren kunnen worden ingevoerd in het
Desan-portaal zodat de verwerking aanzienlijk effectiever gaat.

De apothekers krijgen op 3 april 2023 per e-mail een inlogcode voor de uitvraag van de kwaliteitsindicatoren van dezelfde ICT-dienstverlener Desan. Na het invullen van de indicatoren ontvangen apothekers een benchmarkverslag, waarmee ze kunnen bekijken hoe ze het doen ten opzichte van andere apotheken. De scores van indicatoren, die na de uitvraag als valide worden beoordeeld door het bestuur van de Wetenschappelijke Sectie Openbare Farmacie, worden desgewenst gedeeld met externe partijen.

Voordelen kwaliteitsindicatoren

De analyse en vergelijking van kwaliteitsindicatoren levert apothekers bijvoorbeeld, via benchmarking, inzicht op in mogelijke verbeteringen. Maar ook andere partijen kunnen baat hebben bij de kwaliteitsindicatoren. Zorgconsumenten krijgen bijvoorbeeld inzicht in de kwaliteit van een apotheek en hiermee de mogelijkheid om een zorgverlener te kiezen die voldoet aan hun eisen en behoeften. Zorgverzekeraars op hun beurt krijgen inzicht in de kwaliteit van de zorg in een apotheek en zijn hierdoor beter in staat om zorg in te kopen. Tot slot gebruikt IGJ de info voor haar toezicht- en handhavingstaak en kan het ministerie van VWS beleid ontwikkelen op basis van de cijfers.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen