Uitwisseling patiëntgegevens in Twentse-Duitse grensstreek

23 maart 2021
Rettungswagen-Borken-scaled
Digitalisering
Nieuws

Het Medisch Spectrum Twente, de Duitse grensgemeente Kreis Borken, Acute Zorg Euregio, Ambulance Oost, Ambulancezorg Nederland en Nictiz hebben een intentieverklaring getekend voor grensoverschrijdende uitwisseling van patiëntgegevens. Dit betekent dat de gegevens van patiënten die straks door een Duitse ambulance naar de SEH van het Twentse ziekenhuis vervoerd worden, vanuit de ambulance digitaal naar de spoedeisende hulp gestuurd worden.

De samenwerking tussen ambulancediensten en ziekenhuizen in grensregio's is onderdeel van het internationale project Grensstreken. Dit project richt zich op een kwaliteitsverbetering van grensoverschrijdende zorg. Het digitaal uitwisselen van patiëntgegevens is daar een belangrijk onderdeel van.

“Grensoverschrijdende uitwisseling van digitale patiëntgegevens is van groot belang om een snelle en goede zorg in de grensregio’s te garanderen en de patiëntveiligheid te borgen”, aldus Myriam Löffler, projectleider van Acute Zorg Euregio

Actuele patiëntgegevens sneller beschikbaar

De tijdswinst die behaald wordt doordat de betreffende patiëntgegevens niet meer op papier, wanneer de ambulance al in het ziekenhuis is, of telefonisch gedeeld hoeven te worden kan van levensbelang zijn. Artsen en verpleegkundigen op de SEH kunnen zich beter voorbereiden zodat direct na de aankomst van de ambulance gestart kan worden met de behandeling van de patiënt. Een ander belangrijk voordeel is het feit dat de patiënt, vaak het slachtoffer van een ongeval, maar één keer bevraagd hoeft te worden.

“Op de SEH ontvangen we regelmatig patiënten die met de Duitse Rettungswagen naar MST worden gebracht. De aankondiging wordt telefonisch gedaan maar is vaak niet voldoende. Een digitale aankondiging zal voor ons een overzichtelijker beeld geven over de toestand van de patiënt, zodat we kunnen zorgen dat het juiste team voor de opvang klaar kan staan”, vertelt SEH verpleegkundige Madelon van der Wal-Siteur van MST.

Begeleiding van Nictiz

Nictiz, de Nederlandse kennisorganisatie voor digitale informatie-uitwisseling in de zorg, begeleidt de samenwerking tussen de verschillende partijen. Dit moet leiden tot een eerste use case over digitale vooraankondigingen in een grensgebied. De evaluatie en lessons learned zijn na afloop van het project bruikbaar voor andere grensoverschrijdende projecten.

Enkele maanden geleden maakten twee academische ziekenhuizen in de Limburgs/Duitse grensstreek, het Maastricht UMC+ en de Uniklinik TWTH Aachen, bekend dat zij, ook onder begeleiding van Nictiz, dit voorjaar (2021) startten met digitale, grensoverschrijdende, gegevensuitwisseling.