UMC Utrecht voert videoconsult in via patiëntenportaal

18 december 2017
UMCU-gebouwlogo
eHealth
Nieuws

Het patiëntenportaal ‘Mijn UMC Utrecht’ biedt patiënten voortaan de mogelijkheid om via videoconsult met hun zorgverlener(s) te communiceren. Vooral voor patiënten die van ver moeten komen, heeft een videoconsult toegevoegde waarde, zo meent het universiteitsziekenhuis. Zij kunnen vanuit huis via een videoverbinding in gesprek gaan met hun zorgverlener en bijvoorbeeld bloeduitslagen en het behandelplan bespreken.

Een videoconsult biedt meerdere voordelen ten opzichte van een telefoongesprek of e-mail, zo stelt de vroege gebruiker van videobellen internist-infectioloog dr. Joop Arends. Belangrijkste van deze manier van communiceren is dat een videoconsult plaats onafhankelijk is. “Het geeft patiënten meer flexibiliteit om het consult in het dagelijks leven in te passen omdat zij niet naar het UMC Utrecht hoeven te komen.”

Omdat patiënt en zorgverlener elkaar zien, wordt het gesprek wel persoonlijker en daardoor prettiger ervaren dan bij een telefonisch consult, aldus Arends: “Voor mij is het prettiger dan bellen omdat ik de patiënt wel zie en aan de non-verbale communicatie veel heb.” Ook biedt een videoconsult de mogelijkheid om informatie te delen; zo kan de patiënt bijvoorbeeld medicatie of medische hulpmiddelen zien en de zorgverlener kan eventueel foto’s of andere uitslagen delen.

Toegevoegde waarde voor chronisch patiënt

Voor patiënten met een chronische aandoening, zoals diabetes, COPD of hart- en vaatziekten, heeft een videoconsult meer toegevoegde waarde dan gemiddeld. Zij moeten regelmatig naar het UMC Utrecht voor een standaardcontrole. Soms betekent dat uren reistijd voor een kwartiertje op de poli. Voor deze doelgroep kan het ideaal zijn om vanuit huis via een videoverbinding de controle uit te voeren, zodat het niet nodig is om naar het UMC Utrecht te komen.

Patiënten starten kunnen een videoconsult starten via een link die zij ontvangen via een e-consult in het patiëntenportaal ‘Mijn UMC Utrecht’.  Alle zorgdivisies van het UMC Utrecht hebben één of meerdere accounts om videoconsulten mee te doen.

Video/e-consult in opmars

Videoconsult is een relatief nieuwe vorm van patiënt–zorgverlenercontact en is de snelstgroeiende e-health toepassing, stelt het UMC. 40 procent van de zorginstellingen in Nederland telt een groeiend aantal gebruikers van videoconsult via bijvoorbeeld een tablet. Dankzij recente wetgeving valt het gebruik van videoconsulten vanaf het tweede consult binnen de reguliere zorgvergoedingen.
Uit onderzoek van kennisinstituten Nictiz en Nivel blijkt echter dat zorggebruikers de weg naar het videoconsult of e-consult niet of gebrekkig weten te vinden.

In augustus 2017 meldden beide organisaties dat slechts 3 procent van de zorggebruikers aangaf gebruik te hebben gemaakt van een e-consult. Een mogelijke verklaring is volgens Nictiz dat een groot deel van de zorggebruikers niet weet of een e-consult mogelijk is bij hun huisarts of medisch specialist. Vanaf 2013 ligt het percentage patiënten dat hier niet bekend mee is op respectievelijk circa 60 procent voor de huisarts en 70 procent voor de medisch specialist.

De NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) verbetert per 1 januari 2018 de regels voor het registreren en declareren van e-consulten in de medisch-specialistische zorg. Zorgaanbieders in de medisch-specialistische zorg kunnen dan ook schriftelijke (e-mail) of belconsulten declareren. Tot nu toe konden zij alleen polikliniekbezoeken declareren. De NZa wil met de aanpassing e-healthtoepassingen stimuleren en voorkomen dat patiënten onnodig op de polikliniek moeten komen, als een bel- of e-consult al voldoende kan zijn.