Uniforme scholing thuisbeademing moet kwaliteitsimpuls bieden

do 31 mei 2018 - 08:35
Onderwijsprogramma-CTB_UMCUtrecht
Zorgtransitie
Nieuws

De vier Nederlandse centra voor thuisbeademing (CTB) willen met een scholingswebsite een grote kwalitatieve impuls geven aan de scholing en training van zorgverleners van patiënten met chronische beademing. Door het scholingsprogramma is er een landelijk uniforme opleiding en training beschikbaar, vooral bedoeld voor professionals, patiënten, mantelzorgers en andere niet professionele zorgverleners.

De vier Nederlandse Centra voor Thuisbeademing (CTB) (Maastricht UMC+, UMC Utrecht, UMCG en Erasmus MC) hebben hiervoor de handen ineen geslagen. Samen hebben zij een nieuw onderwijsprogramma ontwikkeld voor de zorg aan chronisch beademde patiënten. Op 14 mei 2018 zijn de CTB’s live gegaan met het eerste Leerhuis Volwassenen op een gezamenlijke website voor de scholing en toetsing gericht op de zorg voor volwassen patiënten met chronische beademing.

Scholing biedt blended learning

Het uniforme scholingsprogramma biedt blended learning (zelfstudie, e-learning en leren in de praktijk gecombineerd). Alle scholing is ondergebracht in een Leer Management Systeem (LMS). Dit online  systeem ondersteunt de vereiste scholing en praktische toetsing. Bovendien wordt geregistreerd wie welke scholing heeft gevolgd en worden herhalingstermijnen (her-certificering) bewaakt. Het CTB is een expertisecentrum voor indicatiestelling, initiatie, monitoring en begeleiding van de zorg voor patiënten met een (dreigende) chronische respiratoire insufficiëntie, ongeacht de onderliggende ziekte. Het CTB heeft een centrale rol in de chronische beademingsketen en initieert en coördineert de chronische beademingszorg voor patiënten in de toegewezen regio. Daarnaast worden nieuwe behandelingsvormen ontwikkeld en geïmplementeerd en wordt er medisch en verpleegkundig onderzoek uitgevoerd. Tot nu toe had ieder CTB  haar eigen scholingsvorm om de zorgverleners van chronisch beademde patiënten de benodigde zorghandelingen aan te leren. De reden voor een gezamenlijk scholingsprogramma is het landelijk uniformeren en professionaliseren van dit onderwijs: een eis vanuit de overheid en wens vanuit de CTB’s zelf en de partijen in het veld. In 2012 is in gezamenlijkheid de landelijke Veldnorm voor chronische beademing opgesteld waar zorg en scholing deel van uitmaken. 

Inhoud scholing gezamenlijk ontwikkeld

Het nieuwe scholingsprogramma bestaat uit leerroutes voor professionele zorgverleners, mantelzorgers en patiënten. Zorgverleners van de vier CTB’s hebben samen de inhoud van de scholing ontwikkeld. De Veldnorm gaf richting aan de eisen die aan de zorgverleners voor chronische beademing worden gesteld en op basis daarvan zijn competenties voor deze zorgverleners benoemd van waaruit het onderwijsprogramma ontwikkeld is. De ontwikkeling van het leerhuis Kinderen en het leerhuis Gedelegeerde Toetser is gestart; de implementatie en lancering hiervan zal in 2019 volgen. Meer weten over zinnige zorginnovaties én de implementatie?  Honderden zorgprofessionals krijgen tijdens de ICT&health World Conference op 22 juni inzichten, antwoorden, handvatten en de beste voorbeelden.  Wilt u ook aanwezig zijn? reserveer dan hier uw (voor de zorg gratis) toegangsticket! Want ook dit keer geldt, op is echt op.