Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Universiteit Maastricht en MUMC+/azM intensiveren samenwerking

Met verdergaande samenwerking willen de Universiteit Maastricht en het MUMC+/azM de komende jaren problemen in de zorg en andere maatschappelijke uitdagingen beantwoorden. De focus ligt op een integrale aanpak op de thema’s gezonde samenleving en nieuwe technologie. Volgens Helen Mertens (voorzitter RvB Maastricht UMC+) en Rianne Letschert (voorzitter CvB Universiteit Maastricht) is de ambitieuze en veelomvattende benadering hard nodig vanwege de omvang en urgentie van de uitdagingen waarvoor (Zuid-) Limburg staat. “Alleen ga je sneller, samen kom je verder”, aldus Mertens.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) en de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML) van de Universiteit Maastricht (UM) werken al 15 jaar nauw samen onder de naam Maastricht UMC+. De focus ligt hierbij op innovatie ter verbetering van zowel zorg en gezondheid. In een 28 juni ondertekende intentieverklaring noemen Mertens en Letschert de verdiepte en verbrede krachtenbundeling noodzakelijk om toenemende problemen in de zorg en andere maatschappelijke uitdagingen tegemoet te treden. Bekende voorbeelden zijn vergrijzing, gezondheids- en sociaaleconomische scores en toenemende personeelstekorten.

Deze uitdagingen vragen volgens de twee voorzitters om een stevige aanpak, inzet van de jongste wetenschappelijke inzichten en technologische innovaties, en een nog betere verbinding tussen fundamentele, academische inzichten en praktijk. Daar kunnen Limburg, de Euregio en heel Nederland uiteindelijk de vruchten plukken. De komende tijd onderzoekt een gezamenlijk programmateam van de Universiteit Maastricht en het MUMC+/azM onder leiding van Mertens en Letschert wat er nodig is om hun ambitie te realiseren. Daarbij gaat het onder meer om een krachtig bestuursmodel, het opstellen van een nieuw strategisch plan en eventuele benodigde organisatorische aanpassingen.

Intensivering samenwerking

Vooralsnog is het voornemen om de samenwerking tussen de UM en het MUMC+/azM te intensiveren en uit te breiden naar alle zes faculteiten van de universiteit. Mertens spreekt over een ‘echte integratie’ van universitair ziekenhuis en FHML-faculteit. Daardoor moet de effectiviteit van de samenwerking groeien en daarmee de betekenis ervan voor de samenleving en voor de economische ontwikkeling van de regio. In hoofdlijn ligt de focus van de nieuwe, integrale aanpak op twee thema’s: een gezonde samenleving en nieuwe technologie.

  • Binnen het eerste thema – healthy society – bundelen de organisaties onderzoek, onderwijs en valorisatie voor onderwerpen als preventie, gezonde voeding en virtuele en data-gedreven zorg. Het doel is betaalbare en gepersonaliseerde zorgoplossingen bieden en de druk op de schaarse arbeidskrachten minimaliseren. Gezondheidsprofessionals worden breed en interdisciplinair opgeleid, door andere UM-faculteiten te betrekken voor bijvoorbeeld de ethische, juridische, economische en maatschappelijke aspecten van zorg.
  • Voor het thema technology: responsible disruption wordt ook een geïntegreerde benadering toegepast. Er is meer voordeel te halen door het verder samenvoegen van (medische) technologie, engineering en data sciences. Voorbeelden zijn ‘de operatiekamer van de toekomst’, wiskundige modellen ter vervanging van dierproeven in biomedisch onderzoek, wearables en implantables voor diagnostiek en behandeling van (chronische) aandoeningen.

Grote stappen gezet

De UM stelt de afgelopen jaren in nauwe samenwerking met het MUMC+/az grote stappen gezet te hebben in technologische en digitale transformatie. Nieuwe, door technologie gedreven onderzoeksinstituten zijn opgezet, met hoogwaardige faciliteiten en laboratoria. Dat krijgt met de verdere integratie een vervolg, met als doel om als één partij op te treden met één strategie en een bijpassende investeringsagenda voor vooraanstaand onderwijs en onderzoek en valorisatie.

De krachtenbundeling betekent volgens Mertens en Letchert ‘meer gezondheid’, betere opleidingsmogelijkheden en een hogere werkgelegenheid in Limburg. Door een stevigere koppeling van nieuwe wetenschappelijke kennis en de medische praktijk krijgen studenten en onderzoekers de kans breed en innovatief onderwijs te volgen en internationaal baanbrekend onderzoek te doen. Voor patiënten zal dit bijdragen tot een betere en meer toegankelijke zorg die doelmatig en doeltreffend is, aldus Mertens.

Het bedrijfsleven zal profiteren van de toegenomen innovaties en bedrijvigheid, zo verwachten de twee bestuurders. Nu al onderscheidt Limburg zich op dit vlak, met de Brightlands-campussen, waarin overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen nauw samenwerken. De krachtenbundeling van de UM en het MUMC+/azM moet nog meer mogelijkheden tot samenwerking doen ontstaan, zowel publiek als privaat.

Verdere uitwerking plannen

De Universiteit Maastricht en MUMC+/azM hebben de ministers van VWS en van OCW persoonlijk geïnformeerd over hun intenties. De bewindslieden zouden de voorgenomen verkenning tot verdergaande samenwerking onderschrijven. De beide Raden van Toezicht van de UM en het MUMC+/azM hebben ingestemd met de ingeslagen weg. Zij worden op de hoogte gehouden van de verdere uitwerking van de plannen. Daarbij gaat het onder meer om een nieuw, krachtig bestuursmodel, het opstellen van een strategisch plan en eventuele benodigde organisatorische aanpassingen.

Lees ook dit artikel over de digitale plannen van het MUMC+.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen