UT en Vilans tekenen overeenkomst omtrent digitale zorg

14 februari 2023
digitale-zorg
Digitalisering
Nieuws

Kennisorganisatie Vilans en Universiteit Twente ondertekenden onlangs de samenwerkingsovereenkomst ‘Waardegedreven digitale zorg’. Toekomstige onderzoeksprojecten van Vilans en UT samen gaan over thema’s als de waardebepaling van digitale zorg in de praktijk, het gebruik van AI in de zorg, ethische aspecten van e-Health en mensgerichte zorgtechnologie.

Decaan Tanya Bondarouk van de Faculteit Behavioural, Management and Social Sciences (BMS) van UT en bestuurders Mirella Minkman en Erwin Bleumink van Vilans tekenden deze week een samenwerkingsovereenkomst over 'Waardegedreven digitale zorg'. Met het zetten van die handtekeningen onder de overeenkomst  wordt, de al bestaande samenwerking op het gebied van digitale zorg, tussen Vilans en UT geïntensiveerd.

Kennis verbinden met praktijk

Het doel van de verdergaande samenwerking is om kennis beter te verbinden met de praktijk. Vilans en UT maken met de samenwerking een mooie brug van de academische wereld naar de praktijk en de onderzoeksresultaten zullen écht invloed hebben op het leven van mensen die zorg nodig hebben en zorgverleners in de praktijk. Beide organisaties vinden technologie dan ook meer dan alleen een instrument.

Volgens Gerben Westerhof, vakgroepvoorzitter psychologie, gezondheid en technologie van de UT moet bij digitale zorg de mens áltijd centraal staan. “Beide samenwerkende partijen delen die waarde expliciet.”

Digitale uitdagingen

Henk Herman Nap, expert digitale zorg, vult aan: “Digitale zorg biedt veel mogelijkheden. Het kan het welzijn en de gezondheid van burgers ondersteunen en de werkdruk van zorgprofessionals verlichten. Maar er zijn ook nog veel vragen en obstakels. Daarom is kennis vergaren en verspreiden over zinvol en verantwoord gebruik van technologie zo belangrijk, zeker als je naar de grote uitdagingen kijkt waarvoor de zorg nu en in de toekomst staat.”

Als kennisorganisatie voor zorg en welzijn werkt Vilans in verschillende projecten en programma’s aan het verbeteren van de langdurige zorg. De organisatie is bijvoorbeeld de initiatiefnemer van de in mei 2022 gelanceerde kennisbank Digitale Zorg.

Verbindende schakel digitale zorg

Digitalisering is nodig om de beoogde zorgtransformatie, zoals onder meer beschreven staat in het Integraal Zorg Akkoord, te realiseren. Gedegen onderzoek naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van digitale zorg is daarom gewenst. Herman Nap speelt bij de intensievere samenwerking een sleutelrol. Hij gaat naast zijn werk bij Vilans ook een deel van zijn tijd bij UT werken aan het thema ‘Waardegedreven Digitale Zorg’en is daarmee een belangrijke verbindende schakel tussen beide organisaties.

Bestuurder Mirella Minkman van Vilans: “Dit is een belangrijke samenwerking omdat het gezondheidszorgonderzoek verder helpt om echte impact op de praktijk van zorgverlening te maken. Het gaat verder dan alleen het publiceren van researchpapers. Dit landt op zeer vruchtbare grond om onze onderzoekstraditie op het veld van e-Health verder te verstevigen.”