UvA benoemt tweede universiteitshoogleraar AI

15 april 2019
Hoogleraar-AI
Onderzoek
Nieuws

De Universiteit van Amsterdam benoemt dr. Ivana Išgum per 1 september 2019 tot nieuwe universiteitshoogleraar op de leerstoel AI and Medical Imaging. Ivana Išgum is, na de recent benoemde universiteitshoogleraar Maarten de Rijke, de tweede van vier nieuw te benoemen universiteitshoogleraren die zich gaan richten op de interdisciplinaire benadering van AI.

Als hoogleraar AI aan de UVA zal Išgum nieuw onderzoek initiëren met betrekking tot de technische vooruitgang van AI-beeldvormingsonderzoek en de implementatie in de klinische praktijk en de maatschappelijke impact ervan.

“Het onderzoek van Ivana Išgum en haar groep bij het Image Sciences Institute van UMC Utrecht richt zich op de ontwikkeling van algoritmes voor kwantitatieve analyse van medische beelden om automatische diagnose en prognose van patiënten mogelijk te maken”, licht rector Karen Maex toe.

Ontwikkeling AI

De afgelopen jaren heeft het gebruik van AI-technieken in de medische beeldvorming zich sterk ontwikkeld. De methoden zijn steeds beter in staat om CT- en MRI-onderzoeken te interpreteren en om gecombineerde datasets te analyseren. Er wordt verwacht dat AI de sleutel is om de kwaliteit van leven te verbeteren en tegelijkertijd de gezondheidskosten te verlagen.

De UvA heeft op dit moment vijf universiteitshoogleraren: Robbert Dijkgraaf, Alexander Rinnooy Kan, Patti Valkenburg, Frank Vandenbroucke en de recent benoemde universiteitshoogleraar AI and Information Retrieval Maarten de Rijke.

Met het instellen van de vier leerstoelen AI and Information Retrieval, Humanities and AI, AI and Medical Imaging en Law and Technology with special emphasis on AI wil de UvA een extra impuls geven aan het AI-onderzoek en -onderwijs aan de UvA.

Ervaring opdoen met AI

Nederlandse ziekenhuizen voeren al veel experimenteren uit met de toepassing van kunstmatige intelligentie (AI). Radiologie is een duidelijke koploper met de toepassing van AI. Toch blijft de grootschalige toepassing van AI (nog) uit, zo bleek uit een recente studie van M&I/Partners onder CIO’s en CMIO’s van 25 ziekenhuizen.

Ruim de helft van de Nederlandse ziekenhuizen heeft al ervaringen opgedaan met AI, in de vorm van experimenten en/of kleinschalige implementatie. Intern beleid is er echter nog niet of nauwelijks. Wel is ongeveer de helft van de ziekenhuizen van plan dit beleid binnenkort te formuleren.

‘Tweesporenbeleid’

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) pleit voor een zogenaamd tweesporenbeleid bij de ontwikkeling van AI binnen de gezondheidssector. Het eerste spoor omvat het programmatisch volgen van AI-ontwikkelingen, kennis over AI genereren en delen, burgers informeren en aandacht voor AI in zorgopleidingen. Het tweede spoor betreft het stellen van kwaliteitseisen aan AI-toepassingen en deze ook afdwingen, het garanderen van datacontinuïteit van patiëntengegevens en ervoor zorgen dat burgers kunnen zien waar hun medische gegevens zijn opgeslagen en met wie ze worden gedeeld.

Met deze benadering kunnen naar de mening van de Raad de kansen die AI de zorg biedt optimaal benut worden en worden de risico’s zoveel mogelijk beperkt.