Van Sensoren naar Zorg: meer inzicht helpt bij aanpak stress

wo 6 april 2022 - 11:00
Stress-senior
Onderzoek
Nieuws

Langdurige of intense stress kan tot lichamelijke en psychische gezondheidsklachten leiden. Goed stressmanagement helpt deze klachten terug te dringen. Door het stressniveau met draagbare sensoren (wearables) te meten, kan iemand inzage krijgen in zijn eigen stressniveau - of het stressniveau van iemand die dat zelf niet goed kan communiceren. Fontys ontwikkelt samen met eindgebruikers, zorgprofessionals, ICT-ers en juridische experts een toepassing voor het meten van stress door wearables.

Stress-gerelateerde klachten hebben een grote impact op de gezondheid van mensen. Een lagere kwaliteit van leven en meer zorgconsumptie kunnen het gevolg zijn. Door stressmanagement te optimaliseren, kunnen stress-gerelateerde klachten gereduceerd worden. Cruciaal voor stressmanagement is inzage in die stress.

Betrouwbaar meten

De nieuwste sensoren maken het mogelijk om stressniveaus betrouwbaar en betekenisvol te meten. Het autonome zenuwstelsel is verantwoordelijk voor het regelen van diverse onbewuste functies en processen in het lichaam, en reageert op stress. Voorbeelden van deze reacties zijn hartactiviteit, zweten en de huidtemperatuur.

Sensoren in wearables kunnen betrouwbare informatie over deze stressparameters genereren. Deze informatie wordt met slimme algoritmes verwerkt en helpt zo stress te monitoren en hierop te acteren.

Een applicatie die feedback geeft over stress via een wearable faciliteert stressmanagement. Bijvoorbeeld als ‘early warning system’ door identificatie van stressoren, inzage in individuele belastbaarheid, of als evaluatie en/of ondersteuning van interventies. Het beter kunnen managen van stress kan leiden tot minder zorgconsumptie en een beter passend zorgaanbod.

Betere begeleiding cliënten

BrabantZorg, de Fontys Paramedische Hogeschool (FPH) en Fontys Hogeschool ICT (FHICT) werken sinds 2017 samen in een onderzoek naar technologische hulpmiddelen om cliënten met dementie en onbegrepen gedrag beter te begeleiden.

Uit een eerste pilot bleek dat de stress-gerelateerde metingen door een pols-wearable de zorg voor deze mensen zou kunnen ondersteunen. De technologie was destijds echter nog niet geschikt voor de zorg, onder meer omdat de gebruikte wearable niet comfortabel was voor mensen met dementie en de manier van metingen uitlezen onprettig was.

Beste wearables voor stress-meting

In de jaren die volgden, brachten de onderzoekers in kaart met welke verschillende wearables er onder welke omstandigheden goede stress-gerelateerde metingen verricht kunnen worden. Naast praktische ‘know how’, zoals kennis over welke sensor in welke context de beste meting doet, leverde dit ook veel kennis op over implementatiekansen in de praktijk.

Belangrijk is in ieder geval dat de wearable technisch betrouwbaar is en valide kan meten. Daarnaast moet de ruwe data die de wearable meet beschikbaar zijn om te kunnen streamen naar een dataplatform.

Bij het ontwikkelen van een toepassing is het verder belangrijk dat er vanaf het begin samengewerkt wordt aan het verkrijgen en verwerken van data en het ontwikkelen van artificial intelligence (AI)-algoritmes en software. Een multidisciplinaire aanpak is nodig, waarbij ICT-expertises omtrent data engineering, AI, softwareontwikkeling, en IT-operations betrokken zijn.

Lees het hele artikel van Manon Peeters (Fontys Paramedische Hogeschool) en Petra Heck (, Fontys Hogeschool ICT) in ICT&health editie 2, die op 15 april verschijnt.