Vcare connect wordt nieuwe naam Vtel

30 september 2019
Vcare
Eerstelijn
Nieuws

Per 1 oktober 2019 gaat telecomaanbieder Vtel verder onder de naam Vcare connect. Het bedrijf uit Enschede wil met de naamsverandering benadrukken dat het zich in de afgelopen 25 jaar heeft ontwikkeld van telecomaanbieder tot communicatiepartner in de gezondheidszorg. “De naam Vtel Telecom geeft geen goede weergave meer van ons bedrijf en onze ambities”, stelt Vtel-oprichter en CEO Gerard Olde Olthof. “De naam Vcare connect doet dat wel.”

Vtel hanteerde al langer de naam Vcare voor zijn producten en activiteiten in de zorgsector. Zo stelt het bedrijf zich een marktleiderschap te hebben verworven met zijn Vcare-producten en -platform bij huisartsenposten. Recent nog sloot de onderneming een overeenkomst met Zorg groep DOH (regio Eindhoven), waarbij 17 grootschalige, zelfstandige huisartsenpraktijken en gezondheidscentra aangesloten zijn.

De vraag naar zorg wordt steeds groter, mede door vergrijzing van de bevolking. Patiënten verlangen steeds meer 24/7 beantwoording van een zorgvraag waardoor de, toch al schaarse, zorgverlener enorm onder druk staat, stelt Olde Olthof. Om kwalitatief goede zorg te kunnen blijven verlenen is innovatie noodzakelijk. “Een vernieuwende manier van communiceren is essentieel om zorgverleners te ontzorgen. Het is onze missie om zorgverleners zodanig te faciliteren dat zij warme zorg kunnen leveren.”

Werkprocessen efficiënter maken

Vcare biedt naar eigen zeggen communicatieoplossingen die, ondersteund door software, werkprocessen bij zorgorganisaties efficiënter maken. Het Vcare communicatieplatform is groot geworden in de eerstelijnszorg (huisartsenposten, -praktijken en apotheken). het wordt inmiddels ook steeds meer ingezet in de tweede- en derdelijnszorg. Het platform biedt in totaal 17 applicaties voor onder meer afhandeling van herhaalrecepten, gespreksopname, chatfunctie, rapportagetool, doorschakeling, planner, beller identificatie en een alarm bij geweldsincidenten.

Belangrijk voor veel zorgorganisaties is de mogelijkheid om het Vcare-platform te koppelen aan hun zorginformatiesysteem. Vtel heeft de afgelopen jaren diverse slagen gemaakt in het integreren van de Vcare-communicatiesuite met informatiesystemen van zorgverleners. Zo werd er in oktober 2018 een overeenkomst gesloten tussen Vcare-aanbieder Vtel en zorg-ICT leverancier PharmaPartners Huisartsenzorg om de efficiëntie, het gebruiksgemak en de bereikbaarheid van huisartsenpraktijken (Medicom) en huisartsenposten (Hapicom) te vergroten. In juni van 2019 volgde een integratie van communicatieplatform Vcare in het elektronisch patiëntendossier HiX.

Olde Olthof zegt hierover in een persbericht: “Deze koppeling komt niet alleen de gebruiksvriendelijkheid ten goede, maar zorgt ook voor snelheid en efficiency. Dat is van essentieel belang voor een toekomstbestendig zorgproces.” Een voorbeeld van de mogelijkheden is het identificeren van de patiënt voorafgaand aan een telefoongesprek met de zorgverlener. Door het BSN-nummer al in het keuzemenu uit te vragen, wordt het juiste patiëntdossier aan de zorgverlener getoond. Dit levert niet alleen tijdwinst op, maar hiermee wordt ook de foutgevoeligheid verlaagd.”

Veiligheid communicatie

De zorgsector was ook in de eerste helft van 2019 weer koploper in het aantal gemelde datalekken. Olde Olthof stelt dan ook communicatie via internet te kwetsbaar te vinden. Reden om communicatie via het platform alleen met volledig beheerde en beveiligde netwerken plaats te laten vinden: door gebruik van eigen VPN-verbindingen of verbindingen van E-Zorg (KPN) en meervoudige routeringen. "Dit maakt het telefoneren en delen van data veilig en betrouwbaar in tegenstelling tot internettelefonie."

Vcare connect is Innovation Partner van ICT&health. De naamswijziging valt samen met de lancering van de nieuwe website: www.vcareconnect.nl.