Veilige Europese identiteit via Amigo!

do 31 augustus 2023 - 12:25
Doctor with health insurance healthcare graphic.
Gegevensuitwisseling
Nieuws

Als het aan de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, moeten Europese burgers makkelijker en veiliger kunnen inloggen bij dienstverleners in andere Europese lidstaten. Voor Europa is daarvoor sinds 2014 de eIDAS verordening van kracht maar uit evaluatie bleek dat daarvan onvoldoende gebruik werd gemaakt. Om de ambitie te realiseren is sinds juni 2021 het ‘European Digital Identity’ (EDI) raamwerk in ontwikkeling bij de Europese Commissie.

Het platform Amigo! van Nictiz helpt met de implementatie van veiliger digitale toegang in de zorg. In Nederland is de digitale identificatie voor burgers en bedrijven vastgelegd in de Wet digitale overheid. Voor Europa is dat sinds 2014 de verordening eIDAS. Hierdoor kunnen Europese burgers met hun nationale genotificeerde middelen inloggen bij dienstverleners in andere Europese lidstaten. Maar omdat er onvoldoende gebruik van wordt gemaakt komt er een herziening van de huidige eIDAS-verordening.

Dat moet gaan leiden tot een digitale wallet met nieuwe mogelijkheden waarbij gemak, dataminimalisatie, betrouwbaarheid, veiligheid en efficiëntie centraal staan.  Met deze digitale wallet kunnen burgers dan over hun eigen identiteit en gegevens beschikken, beheren en verstrekken. Dienstverleners ontvangen alleen de gegevens die ze nodig hebben voor het leveren van de dienst.

Amigo! helpt zorgveld

Ook voor het zorgveld zijn er veel regels waaraan moet worden voldaan. Op het kennisplatform Amigo! van Nictiz staat alle betreffende informatie gebundeld. Het Amigo! kennisplatform biedt het zorgveld praktische handvatten om aan de slag te gaan met de implementatie van meer veilige digitale toegang.

Op de pagina staan tools, praktijk– en ervaringsverhalen en publicaties. Onder het programma Digitale Toegang in de Zorg is voor zorgaanbieders en leveranciers informatie beschikbaar de Wet digitale overheid (Wdo), digitale vertegenwoordiging, UZI en de routeringsdienst TVS.

Recentelijk is er daar een aanvullende pagina aan toegevoegd over de Europese ontwikkelingen rondom digitale toegang in de zorg. Via een podcast kan men kennis maken met de Europese digitale wallet, informatie over eIDAS en de Europese Digitale Identiteit (EDI).

Schakel tussen ICT en zorg

Het uitwisselen van privacygevoelige gegevens neemt een steeds grotere vlucht binnen de zorg. De overheid stelt daarom hoge eisen aan een zo veilig mogelijke inlogprocedure. Amigo!, het kennisplatform voor implementatieondersteuning van Nictiz, ondersteunt zorgaanbieders bij het realiseren van diverse digitale gegevensuitwisselingen.

Het platform bevatte al ondersteuning voor de informatiestandaarden Acute Zorg en eOverdracht. Het programma Digitale Toegang is sinds 2022 onderdeel van het platform. Nictiz schakelt tussen enerzijds de zorgaanbieders en ICT-leveranciers en anderzijds het ministerie van VWS.