Veilige gegevensuitwisseling geboortezorg Noord-Holland

15 april 2021
baby-hand
Gegevensuitwisseling
Nieuws

In regio Noord-Holland Noord kunnen gynaecologen in het Dijklander Ziekenhuis en twee verloskundigenpraktijken voortaan veilig digitale geboortezorggegevens uitwisselen. Het gaat vooralsnog om de zwangerschapskaart en de informatie die nodig is bij acute geboortezorg. De livegang is gerealiseerd door samenwerking tussen het Dijklander en de verloskundigenpraktijken Om De Noord en Enkhuizen en Andijk, en de leveranciers Orfeus, Vrumun, ChipSoft, HINQ, ZW Connect en IVIDO.

De pilot is volgens VIPP-programma Babyconnect een belangrijke mijlpaal. Het project toont dat veilige digitale gegevensuitwisseling mogelijk is tussen alle zorginformatiesystemen in de geboortezorg. Bij de livegang kunnen er gegevens gedeeld worden tussen drie zorginformatiesystemen. Deze systemen worden door een heel groot aantal zorgverleners in de geboortezorg dagelijks gebruikt.

Delen beperkte set gegevens

Het delen van gegevens is begonnen met een beperkte set (waaronder de zwangerschapskaart) en met een beperkt aantal zorgverleners. Daarna wordt er uitgebreid met meer gegevens en meer zorgverleners. Verder is gestart met de gegevens van één of enkele cliënten, waarna meer cliënten moeten volgen.

https://youtu.be/qrDdTDku_TM
In deze video vertelt gynaecoloog Evelien Timmerman wat digitale gegevensuitwisseling haar en haar cliënt oplevert. Informatiearchitect Thom Otten legt uit hoe ICT-collega’s de geboortezorg kunnen ondersteunen. Erik Gerritsen, secretaris-generaal van VWS, licht het belang van de stap toe voor de hele geboortezorg. De naam van de cliënt in het scherm (Jenneke Mouwen) is fictief.

Eenvoudige, betaalbare gegevensuitwisseling

Eind maart bleek uit een proef van VIPP Babyconnect en Máxima MC in Eindhoven/Veldhoven dat er nu al eenvoudige en betaalbare oplossingen zijn voor digitale gegevensuitwisseling. Gynaecologen en kinderartsen in ziekenhuizen ervaren door gebrek aan interoperabiliteit vaak problemen om vanuit zorginformatiesysteem gegevens te delen met zorgverleners buiten het ziekenhuis in de geboortezorg, kraam- of jeugdgezondheidszorg. Benodigde aanpassingen zijn kostbaar en een passende oplossing laat nog jaren op zich wachten, zo lijkt vaak.

Door vertaling en datatransport is dit echter binnen enkele maanden en voor een fractie van de kosten mogelijk. Volgens het toegepaste concept worden de gegevens van cliënten vanuit het ziekenhuisinformatiesysteem vertaald naar zorginformatiebouwstenen (zibs) in FHIR. Deze informatiestandaard voor het vastleggen van gezondheidsgegevens maakt deel uit van de mondiale standaard HL7. In de vorm van zibs in FHIR zijn gegevens leesbaar voor andere zorginformatiesystemen. In principe kan elke softwareleverancier deze oplossing laten werken met elk ziekenhuisinformatiesysteem.

Goede transmurale zorg

Kinderarts en CMIO Thilo Mohns van Máxima MC zegt hierover: “Zorgverleners binnen en buiten het ziekenhuis moeten elkaar goed, gestructureerd en veilig kunnen voorzien van gegevens over hun patiënten. Dit is een voorwaarde voor goede zorg in transmurale Zorgnetwerken zoals de integrale geboortezorg. Op deze manier kan het voor de gehele geboortezorg goed en snel worden geregeld.”

De geboortezorg kan volgens Babyconnect snel starten met de uitvoering van dit concept, omdat zorgaanbieders in deze sector al werken volgens dezelfde informatiestandaard, het PWD (Perinataal Woordenboek en Dataset). Als eerste kan de Basisgegevensset Zorg (BgZ) zo beschikbaar komen om te delen met zorgverleners via zorginformatiesystemen en met patiënten en cliënten via PGO’s.

Standaarden gegevensuitwisseling

De vertaalmodule maakt gebruik van standaarden die op veel plaatsen in de gezondheidszorg worden toegepast en kan daarom ook een oplossing zijn voor andere zorgsectoren. De onderliggende vertaaltabellen die hiervoor nodig zijn, zijn volgens dit concept eigendom van de zorg en het beheer daarvan zal bij een neutrale partij, zoals Nictiz, komen te liggen.

Bij de circa 170.000 zwangerschappen per jaar in Nederland werken veel verschillende zorgverleners samen. Zij hebben daarvoor deels dezelfde gegevens van de (aanstaande) moeder en het kind nodig. Voor goede zorg is het belangrijk dat de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste zorgverlener én de cliënt beschikbaar is, 24 uur per dag en 7 dagen per week, ook als acute zorg nodig is. De geboortezorg werkt daarom al enkele jaren aan verbetering van de veilige digitale gegevensuitwisseling.