Veiligheid voor alleenwerkers in de zorg met de Identicom

wo 14 januari 2015 - 20:07
CONNEXION_Identicom_Dutch_605
Patiënt
Nieuws

Medewerkers in de zorg hebben steeds vaker te maken met agressie van patiënten of de familie en vrienden daarvan. Door bezuinigingen werken mensen in de zorg steeds vaker alleen, buiten het zicht van een collega. En dan is er niemand in de buurt die te hulp kan schieten. Met de Identicom van veiligheidsdienst SoloProtect staat die zorgmedewerker er niet langer alleen voor. Bij een bedrijfsongeval of noodsituatie kan de alleenwerker met één druk op de knop alarm slaan.

Onopvallende oplossing De Identicom is een onopvallend hulpmiddel dat er uit ziet als een houder voor een identiteitskaart (zie foto). Dat maakt het gebruik gemakkelijk en veilig - de agressor merkt niet dat het apparaat wordt ingeschakeld. De zorgmedewerker in nood kan met één druk op de knop alarm slaan. Doordat de Identicom is uitgerust met technieken zoals GSM en GPS staat de alleenwerker via SoloProtect 24 uur per dag, 7 dagen per week, in direct contact met de alarmcentrale voor situaties waarin hulp nodig is. De medewerker van de NCP-gecertificeerde alarmcentrale zal meeluisteren en direct hulpdiensten inschakelen, zoals politie of ambulance, wanneer dit nodig is. Ook wordt een opname gemaakt, die de werkgever kan opvragen bij een juridisch geschil of als praktijkvoorbeeld in agressietrainingen. Overigens slaat de Identicom dankzij de ingebouwde valdetectie ook automatisch alarm wanneer de alleenwerker valt of onwel wordt en op de grond blijft liggen en niet meer in staat is zelf alarm te slaan. Werkgeversrisico's terugdringen 'Als werkgever wil je de zekerheid dat je mensen veilig kunnen werken en in geval van nood direct hulp kunnen inschakelen. Daar zorgen wij voor', zegt Jeroen van Acquoy, Business Development Director. De Identicom is een praktisch instrument dat bijdraagt aan het terugdringen van werkgeversrisico's. Want bedrijfsongevallen of uitval door psychische overbelasting als gevolg van blootstelling aan agressie komen in de zorg veel voor. En met de komst van de nieuwe Ziektewet betalen werkgevers forse premies voor ziekte en arbeidsongeschiktheid van werknemers, waarvan velen alleenwerkers zijn. Naast mogelijke reputatieschade, en nog afgezien van mogelijke schadeclaims vanwege werkgeversaansprakelijkheid, raakt dit werkgevers dus direct in de portemonnee. De Identicom praktisch arbo-instrument SoloProtect biedt met de Identicom werkgevers een praktisch instrument om hun alleenwerkers beter te beschermen en betrekt hierbij naast de alleenwerkers, de leidinggevenden en andere belanghebbenden zoals de politie. Daarmee ontzorgt SoloProtect de werkgever bij naleving van de Arbowet en Zorgplicht, die werkgevers oplegt adequate maatregelen te nemen om te voorkomen dat een werknemer iets overkomt. Van Acquoy: 'Onze klanten merken dat zij met de Identicom veel persoonlijk leed bij hun medewerkers kunnen voorkomen en grote financiële risico's voor het bedrijf kunnen afwenden.' De kosten? Die zijn vergelijkbaar met een 'vrij bellen'-abonnement voor mobiel bellen waarbij ook de telefoon wordt geleverd.