Verbeterde hartzorg dankzij triageprogramma HARTc

18 april 2023
Ambulance-2
Nieuws

Het triageprogramma HARTc, opgezet door het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en de Regionale Ambulancevoorziening Hollands Midden, samen met Groene Hart Ziekenhuis en Alrijne Ziekenhuis, huisartsen en zorgverzekeraars, blijkt succesvol te zijn. Patiënten krijgen de zorg die zij nodig hebben op de meest geschikte plek. Door HARTc is het aantal hartpatiënten dat is doorverwezen naar het ziekenhuis in de afgelopen twee jaar in de regio Hollands Midden duidelijk afgenomen.

Op werkdagen is tijdens piekuren  (09:00-21:00 uur) een cardioloog uit de regio beschikbaar voor overleg via het triageprogramma HARTc. Op het moment dat ambulancepersoneel wil overleggen over een patiënt, bellen zij met de dienstdoende cardioloog. Door gebruik te maken van een smartphone kan de cardioloog inloggen in een beveiligde omgeving en live meekijken met de ambulancemonitor en het hartfilmpje dat in de ambulance is gemaakt.

Triageprogramma

De cardioloog heeft, na toestemming van de patiënt, ook toegang tot het patiëntendossier wanneer de patiënt bekend is bij één van de drie deelnemende ziekenhuizen. De cardioloog en de ambulancezorgprofessional besluiten op basis van beschikbare informatie wat de te nemen vervolgstap moet zijn: een behandeling thuis - mogelijk onder begeleiding van de huisarts - of een doorverwijzing naar het ziekenhuis.

“Zorgverleners delen actief expertise, informatie en middelen met elkaar. Daardoor kan aan alle acute hartpatiënten in de regio de best passende zorg worden verleend op de meest geschikte plek,” vertelt Reza Alizadeh Dehnavi is cardioloog in het Groene Hart ziekenhuis.

Realtime een bed reserveren

Binnen HARTc delen de aangesloten ziekenhuizen data met elkaar. Zo kan de dienstdoende cardioloog daarvoor ook live zien in welk ziekenhuis er bedden beschikbaar zijn. “Als we tot doorverwijzing besluiten, kan ik via een app realtime een bed ‘reserveren’.”

Vergeleken met het verleden is dit een flinke verbetering. “Eerder reed de ambulance naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Als daar geen plek was, moest de patiënt weer worden overgebracht naar een ander ziekenhuis. Zowel voor de ambulancedienst als het ziekenhuis kost dat onnodig veel tijd en moeite. Gelukkig is dat dankzij HARTc in onze regio nu verleden tijd. Daarnaast weten we dat de zorgvraag de komende jaren verder zal groeien. HARTc zorgt ervoor dat we de beschikbare capaciteit zo goed mogelijk benutten.”

Extra kennis en kunde

De kennis en kunde van zowel huisartsen als ambulancepersoneel krijgt door HARTc ondersteuning. Dankzij HARTc is het mogelijk om ongeveer een kwart van de meldingen thuis te behandelen. Volgens Jan Bosch, staflid sectie Onderzoek en Ontwikkeling bij de Regionale Ambulancevoorziening Hollands Midden, is dat vier keer zoveel als voorheen.

Het levert volgens hem capaciteitswinst op. Niet verwonderlijk is dan ook dat er vanuit allerlei zorgregio’s uit heel Nederland interesse bestaat om het concept over te nemen. Ook om reden dat er voor de patiënt de nodige voordelen zijn. “De patiënt staat in het hele triageprogramma centraal. Zij worden betrokken bij iedere afweging, maar bovenal gerustgesteld als ze thuis mogen blijven”, aldus Bosch.