Verbeterde zorg voor hartpatiënten

20 maart 2023
Ambulance-2
Nieuws

Dankzij het triageprogramma HARTc is het aantal hartpatiënten dat wordt doorverwezen naar het ziekenhuis in de afgelopen twee jaar in de regio Hollands Midden flink afgenomen. Dit programma is opgezet door het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en de Regionale Ambulancevoorziening Hollands Midden, samen met het Groene Hart Ziekenhuis (Gouda), Alrijne Ziekenhuis (Leiderdorp), huisartsen en zorgverzekeraars.

Deze partners delen actief expertise, informatie en middelen met elkaar. Daardoor kan aan alle hartpatiënten de best passende zorg worden verleend op de daartoe meest geschikte plek. Met als doel om de triage door ambulancezorgprofessionals voor alle hartpatiënten samen met de betrokken ziekenhuizen te verbeteren, ging het programma in 2019 als pilot van start.

Het heeft er voor gezorgd dat patiënten alleen naar het juiste ziekenhuis worden gestuurd als dat ook echt nodig is en dat onnodige ziekenhuisopnames worden voorkomen. Het programma is inmiddels up-and-running. HARTc is een afkorting voor Hollands Midden Acute Regionale Triage cardiologie.

Doorverwijzen niet altijd nodig

Omdat bij de huisartsenpraktijk en op de ambulance niet altijd de juiste apparatuur of kennis aanwezig is, worden patiënten met hartproblemen bij twijfel nog vaak doorverwezen naar het ziekenhuis. Deze onnodige doorverwijzingen zorgen hierdoor voor een flinke belasting van de patiëntenzorg, de paraatheid van ambulances, beddencapaciteit en onderlinge patiëntenstromen tussen ziekenhuizen.

Met een goede triage kan dit grotendeels worden voorkomen. Voor patiënten met pijn op de borst zijn er landelijk al enkele initiatieven daartoe. Wat HARTc bijzonder maakt is dat de betrokken partners realtime met elkaar samenwerken tijdens de triage van alle hartpatiënten in de regio. Daarmee is er de juiste zorg op de juiste plek voor de patiënten bij wie in eerste instantie de klachten niet geheel duidelijk zijn.

De juiste hartzorg op de juiste plek is waar het Catharina Hart- en Vaatcentrum en Medtronic zich in 2020 ook al sterk voor maakten.

Hartpatiënt staat centraal

Ongeveer een kwart van de meldingen kunnen thuis behandeld worden, oftewel vier keer zoveel als voorheen. Volgens Jan Bosch, staflid sectie Onderzoek en Ontwikkeling bij de Regionale Ambulancevoorziening Hollands Midden, levert dat capaciteitswinst op. Alle reden waarom er vanuit de zorgregio’s uit heel Nederland interesse is om het concept over te nemen, want ook voor de patiënt zijn er voordelen. “De patiënt staat in het hele triageprogramma centraal. Zij worden betrokken bij iedere afweging, maar bovenal gerustgesteld als ze thuis mogen blijven”, aldus Bosch.

Samen beslissen

Vanuit de deelnemende ziekenhuizen wordt iedere werkdag één cardioloog vrijgemaakt die stand-by staat voor HARTc. Namens het LUMC is Mark Boogers verbonden aan het programma HARTc. “Als het ambulancepersoneel wil overleggen over passende zorg, bellen zij de dienstdoende cardioloog. Met een smartphone kan de cardioloog inloggen in een beveiligde omgeving en live meekijken met de ambulancemonitor en het hartfilmpje dat in de ambulance is gemaakt”, legt hij uit.

Is de patiënt bekend bij één van de drie deelnemende ziekenhuizen, dan heeft de cardioloog, na toestemming van de patiënt, ook toegang tot het patiëntendossier.

Vervolgstappen rond hartpatiënt

De cardioloog en de ambulancezorgprofessional besluiten op basis van de beschikbare informatie vervolgens samen welke vervolgstap genomen gaan worden. Dus of een behandeling thuis, of een doorverwijzing naar het ziekenhuis. Binnen HARTc delen aangesloten ziekenhuizen actief data met elkaar. De beschikbaar van bedden in welk ziekenhuis, kan door de dienstdoende cardioloog live worden ingezien. Vervolgens kan er realtime een bed gereserveerd worden.

“Bij welk ziekenhuis we dat doen beslissen we op basis van de zorgvraag, behandelgeschiedenis, de wens van de patiënt en de actuele opnamecapaciteit”, aldus Boogers. “Dit is een flinke verbetering met hoe het voorheen ging. Eerder reed de ambulance naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Als daar geen plek was, moest de patiënt weer worden overgebracht naar een ander ziekenhuis. Zowel voor de ambulancedienst als het ziekenhuis kost dat onnodig veel tijd en moeite. Gelukkig is dat dankzij HARTc in onze regio nu verleden tijd.”

Extra kennis en kunde

Boogers benadrukt dat HARTc de kennis en kunde van huisartsen en het ambulancepersoneel extra kan ondersteunen. “In onderling overleg tussen zorgmedewerkers en de patiënt wordt een weloverwogen besluit genomen. HARTc kan daarom echt gezien worden als hulpmiddel, dat op aanvraag kan worden ingezet als er niet duidelijk is wat er met een hartpatiënt aan de hand is.”

De overlegstructuur ziet Bosch als een groot winstpunt. “Dankzij de regelmatige overleggen met de cardioloog, zien we dat ons ambulancepersoneel de afgelopen twee jaar meer kennis heeft opgedaan over hartzorg. Daardoor kan er ook op de ambulance steeds betere zorg worden verleend aan hartpatiënten.”