Versie 1.0 Koppeltaal-voorziening deze maand uitgebracht

26 oktober 2023
Top view of woman legs in socks and using laptop on cozy bed, li
Samenwerking
Nieuws

Versie 1.0 van de Koppeltaal-voorziening is deze maand gerealiseerd, zo schrijft beheerder VZVZ op zijn website. De release is de eerste versie die naar alle eisen uit de architectuur van Koppeltaal 2.0 geaccepteerd is voor gebruik in zorgprocessen. VZVZ stelt dat de uitrol van deze versie op de vernieuwde infrastructuur van Koppeltaal in volle gang is. De infrastructuur is inmiddels aantoonbaar veilig.

Koppeltaal is ontwikkeld als afsprakenstelsel om zorgaanbieders in staat te stellen uiteenlopende e-health toepassingen te integreren in hun behandelprocessen. Koppeltaal faciliteert in het verbinden en integreren van informatiestromen uit EPD, ROM-vragenlijsten en e-health (games, modules, apps). Dit moet bijdragen bij aan gebruiksgemak voor zowel behandelaar als cliënt en versnippering in dossiers voorkomen. In 2021 nam VZVZ de dienstverlening van Koppeltaal over van Stichting Koppeltaal.

Afsprakenstelsel voldoet aan eisen

Begin september is met een security audit (inclusief penetratietest) vastgesteld dat de omgevingen van Koppeltaal 2.0 voldoen aan vereisten uit wet- en regelgeving en best practices van security. Het onderzoek kende volgens VZVZ een positieve uitkomst: het aantal bevindingen was beperkt en geen van de bevindingen had een high priority risicoprofiel. Inmiddels zijn de aanbevelingen doorgevoerd.

IT-deelnemers werken ondertussen door aan hun aanpassingen. De ontwikkelaars geven daarbij feedback die wordt verwerkt in de doorontwikkeling. Zo nodig worden er aanpassingen doorgevoerd in bijvoorbeeld referentie-implementatie, de standaard, of een nieuwe versie van de Koppeltaal Voorzieningen.

Volgende stappen Koppeltaal

De volgende stap is acceptatie van de applicaties. Dit is een intensieve tijd voor de ontwikkelaars van e-health-aanbieders Tenzinger, Minddistrict, Avinty en Therapieland. Met ondersteuning van VZVZ werken deze softwareleveranciers al een jaar samen om de huidige gebruikers van hun platformen voor einde 2023 over te zetten naar Koppeltaal 2.0. Momenteel werken de leveranciers richting het eigen acceptatieproces. Leverancier Tenzinger verwacht dit punt nog in oktober te bereiken, Minddistrict volgt waarschijnlijk begin november.

Na de individuele acceptatie volgt uiteindelijk de integratie. Daarin werken leveranciers samen om de functionele behoeften van hun zorgaanbieder in hun geaccepteerde applicaties vorm te geven. Vervolgens volgen de fases proefmigratie en uiteindelijk migratie en ingebruikname.

Breder inzetbaar

De Koppeltaal-standaard, in eerste instantie ingezet in de ggz maar nu breed beschikbaar, levert de basis voor nieuwe functionaliteiten en toepassing ervan in verschillende zorgsectoren. De nieuwe versie is minder complex. Behandelaars en patiënten hebben verder meer flexibiliteit bij het kiezen van geschikte interventies. Ook is volgens VZVZ toepassing van de nieuwe versie eenvoudiger door een goed doordachte architectuur die aansluit op actuele inzichten en internationale standaarden.

Diverse partijen uit andere segmenten van de zorgsector zijn al geïnteresseerd, laat VZVZ weten. Zij oriënteren zich op deelname aan het afsprakenstelsel als nieuwe gebruiker of IT-deelnemer, om zo hun visie en ambities met hybride zorg concrete vorm te geven.

Versie 2.0 van Koppeltaal

Afgelopen zomer heeft VZVZ de Koppeltaal 2.0-standaard gelanceerd. Gebaseerd op actuele technische standaarden zoals HL7 FHIR is deze nieuwe versie van Koppeltaal volgens VZVZ klaar om passende hybride zorg nog breder toegankelijk te maken voor behandelaars, cliënten en verwanten. Koppeltaal 2.0 is tot stand gekomen via intensieve samenwerking met de Koppeltaal-communities.

In mei van dit jaar liet VZVZ nog weten dat de uitrol van versie 2.0 werd uitgesteld tot het derde kwartaal. De vernieuwde versie van Koppeltaal, die beter aansloot op gebruikersbehoeften, was in april al technisch klaar. Diverse ontwikkelingen hebben er volgens VZVZ toe geleid dat de livegang voor gebruikers (IT- en zorgaanbieders) verplaatst werd naar het derde kwartaal van dit jaar. Uiteindelijk is het nog gelukt om in juni te lanceren.