VGZ: zorgaanbieders nemen digitale initiatieven vaker over

19 januari 2021
Tele-monitoring
Monitoring
Nieuws

Zorgverzekeraar VGZ stelt een spectaculaire groei te zien van verbeterinitiatieven die de door de coöperatie ingezette beweging zinnige zorg in een stroomversnelling brengt. De opschaling van bestaande initiatieven neemt toe en steeds meer zorginstellingen nemen deze initiatieven van elkaar over. Ook merkt VGZ dat het draagvlak voor digitale zorginitiatieven bij zorgaanbieders en patiënten flink toeneemt.

Onder andere binnen het zelf opgerichte netwerk Zinnige Zorg ziet VGZ veel succesvolle initiatieven voor zorg op afstand en digitale toepassingen. Diverse ziekenhuizen, GGZ- en VVT-instellingen (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg), bedenken, implementeren en kopiëren oplossingen die een passend antwoord vormen op maatschappelijke knelpunten in coronatijd. Bestaande en nieuwe initiatieven worden op steeds grotere schaal ontwikkeld en opgeschaald. Vooral het slim opschalen van bestaande initiatieven is nu in een stroomversnelling gekomen.

Overnemen digitale initiatieven

Zo nam het Catharina ziekenhuis (Eindhoven) ruim 38 elders ontwikkelde initiatieven over, naast 12 eigen nieuwe zinnige zorg-oplossingen. De Noordwest ziekenhuisgroep (Noord-Holland) introduceerde op zijn twee locaties meer dan 33 goede voorbeelden van andere collega-zorgstellingen. Alliantiepartners binnen het netwerk Zinnige Zorg nemen elkaars initiatieven dus sneller en vaker over, aldus VGZ.

“De meeste digitale initiatieven die in het oog springen gaan over zorg via telemonitoring”, vertelt Charlotte Oldenburg, missieleider Netwerk Zinnige Zorg bij Coöperatie VGZ. “In deze coronacrisis zien we dat zorg opeens vaker op digitale wijze kan, waar deze voorheen alleen fysiek werd geleverd in de zorginstelling.”

Telemonitoring COPD & hartfalen

Zes ziekenhuizen van het netwerk Zinnige Zorg zetten in op telemonitoring copd/hartfalen en leren zo van elkaars werkwijze en resultaten. Enkele ziekenhuizen hebben het hele zorgproces opnieuw ingericht. Bij opvallende afwijkingen wordt alsnog persoonlijk contact gezocht. Oldenburg: “Zorg op maat dus. Deze aanpak leidt aantoonbaar tot minder (spoed)opnames doordat eerder ingegrepen kan worden.”

  • Het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (Nijmegen) past telemonitoring nu toe bij zes patiëntgroepen. Na 6 maanden maken 200 patiënten gebruik van telemonitoring COPD.
  • Het Maxima Medisch Centrum breidde telemonitoring bij patiënten met hartfalen uit naar telemonitoring voor patiënten met COPD.
  • Het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis (ETZ, Tilburg) spreekt van een verdubbeling van het aantal patiënten dat via telemonitoring behandeld wordt.

Telemonitoring ICD

Het Catharina Ziekenhuis leest via telemonitoring ICD’s (inwendige defibrillatoren) dagelijks automatisch op afstand uit. Remotecare-verpleegkundigen beoordelen eventueel afwijkende metingen en nemen bij bijzonderheden contact op met de patiënt. Patiënten kunnen ook op eigen initiatief hun gegevens doorsturen. Telemonitoring ICD vermindert het aantal polibezoeken met 20 procent, het aantal schokken en het aantal EHH- en ziekenhuisopnames.

Meerdere ziekenhuizen implementeerden dit initiatief. VGZ wil graag dat dit beschikbaar komt voor alle 22.500 patiënten met een ICD. Ook bieden steeds meer ziekenhuizen - waaronder het Albert Schweitzer (Dordrecht) - geplande cardiologische ingrepen in dagbehandeling aan, zodat patiënten dezelfde dag naar huis kunnen.

Nauwe samenwerking

Succesvolle zinnige-zorginitiatieven vinden volgens VGZ sneller hun weg via de nauwe samenwerking binnen het gelijknamige netwerk. Dat bestaat uit 12 ziekenhuizen, vier GGZ-instellingen, drie V&V-instellingen en Coöperatie VGZ. Het doel is om via langdurige samenwerking om de zorg in Nederland aantoonbaar beter te maken voor de patiënt en een oplossing te bieden voor de oplopende personeelstekorten en zorgkosten. Zorgprofessionals hebben een actieve rol als ambassadeur in het ontwikkelen en opschalen van initiatieven (good practices) die hieraan bijdragen.

Oldenburg: “Zowel ziekenhuizen als VVT- en GGZ-instellingen leren van elkaars slimme oplossingen en nemen deze van elkaar over. We zien nu een brede opschaling van slimme initiatieven, waardoor het wiel niet steeds opnieuw uitgevonden hoeft te worden. Met zes ziekenhuizen zetten we als VGZ gericht in op telemonitoring copd/hartfalen, met vijf ziekenhuizen implementeren we ziekenhuisbreed het initiatief ‘Samen Beslissen’. De ambitie is om binnen drie jaar alle keuzehulpen die geschikt blijken te implementeren, zodat patiënten goed geïnformeerd zijn over de voor- en nadelen van de behandelopties."

Patiënten open voor digitalisering

Ook de meeste patiënten staan volgens Oldenburg open voor digitalisering en ervaren de toegevoegde waarde. “Zelfs een patiënt van 89 uit het CWZ maakt nu enthousiast gebruik van digitale zorg. De zorg komt nu naar de patiënt in plaats van andersom. Het maakt de zorg voor patiënten toegankelijker, meer op maat en daardoor beter. Opleggen van initiatieven bij zorgprofessionals willen we niet, maar de goede voorbeelden aanreiken die bijdragen aan de maatschappelijke problematiek wel. Maatwerk dus.”