Videoanalyse bewijst meerwaarde bij robotchirurgie

17 juli 2023
Operatierobot
Tweedelijn
Nieuws

Operateurs kunnen bij chirurgie hulp krijgen van een zogenaamde operatierobot. Het instrument assisteert bij het uitvoeren van complexe operaties. Maar patiëntveiligheid staat centraal en daarom moet er aandacht zijn voor negatieve uitkomsten na de operatie en de oorzaak hiervan. De vaardigheden van de operateur spelen een belangrijke rol. Resultaatanalyse en videoanalyse van de operatie zijn twee methoden die hierin meer inzicht bieden. Dit blijk uit onderzoek van Alexander Beulens, arts-in-opleiding tot specialist ouderengeneeskunde die hier op 30 juni is gepromoveerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Voor de patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg is het niet alleen van belang om nieuwe operateurs op de juiste manier te trainen, maar ook om de vaardigheden van de actieve operateurs te beoordelen. Een manier om dit te doen is het inzetten van postoperatieve resultaatanalyse met inzet van videoanalyse. Tot op heden is er geen standaard van trainingsvereisten en certificering waaraan operateurs moeten voldoen om gebruik te maken van een operatierobot. Dit geldt op nationaal en op internationaal niveau. Willen operateurs zich verder bekwamen in robotchirurgie dan kon dat tot dusver via het volgen van cursussen of fellowships. Voor het bieden van kwalitatief hoogstaande en veilige zorg zou eigenlijk een officieel bewijs van vermogen een basisvoorwaarde moeten zijn.

Samen leren van videoanalyse

Beulens heeft tijdens zijn onderzoek een internationale groep van 30 urologen die robotchirurgie uitvoeren onder de loep genomen. Een meerderheid van hen is positief over het inzetten van de postoperatieve resultaatanalyse en een deel van hen maakt ook al gebruik video-analyse. De video-analyse gebeurt in groepsverband met het betrokken behandelteam. Op die manier kan men niet alleen van zichzelf leren maar juist ook van elkaar.

Ruimte voor innovatie

De privacy van de patiënt wordt bij deze analyses gewaarborgd. Er wordt voldaan aan de privacywetgeving door de operatievideo’s alleen in het elektronisch patiëntendossier vast te leggen en de analyse van de video te beperken tot het betrokken behandelteam. De operatierobot heeft zijn meerwaarde de afgelopen jaren al in heel veel OK’s meer dan bewezen. Toch is er altijd nog ruimte voor innovatie. Een mooi voorbeeld daarvan is de vernieuwende methode die chirurgen van het St. Antonius Ziekenhuis ontwikkeld hebben voor de Da Vinci operatierobot. Die methode wordt toegepast bij patiënten die aan de ziekte van Crohn lijden en een darmoperatie moeten ondergaan.