VieCuri zet digitale coaches in voor mensen met IBD, Parkinson

12 april 2019
MijnIBDcoach
Technologie
Nieuws

Het Midden-Limburgse ziekenhuis VieCuri (Venlo, Venray) zet sinds kort digitale coaches in om patiënten met hersenziekte Parkinson of IBD (de chronische darmontstekingen Colitis Ulcerosa en de ziekte van Crohn) te ondersteunen. MijnIBDCoach wordt al in circa 15 ziekenhuizen ingezet. Behalve VieCuri werkt ook het Zuyderland Ziekenhuis (Zuid-Limburg) met de Sanacoach Parkinson.

De online coaches zijn ontwikkeld door Sananet, een specialist in digitale gezondheidstoepassingen. De applicaties voor IBD (MijnIBDCoach) en Parkinson (SanaCoach Parkinson) zijn niet de eerste digitale coaches die VieCuri inzet. Patiënten met hartfalen maken al enkele jaren gebruik van de SanaCoach Hartfalen. Er nemen 150 patiënten deel aan de proef met de nieuwe coaches. De pilot loopt tot en met tot juli 2019.

SanaCoach aanvulling

Het SanaCoach online platform dient niet ter vervanging, maar als aanvulling op de reguliere communicatie tussen zorgverlener en patiënt. De digitale applicatie geeft informatie, tips en persoonlijke adviezen over de omgang met de desbetreffende ziekte. Verder krijgen patiënten zo nodig herinneringen , zoals aan het innemen van medicijnen op een bepaald tijdstip of een wekelijkse sportieve activiteit.

Zorgverleners vragen regelmatig via de SanaCoach naar klachten, beperkingen en problemen. ook kunnen patiënten en zorgverleners elkaar berichten sturen en vragen stellen. Zo hoeft de patiënt alleen nog naar het spreekuur te komen als dat echt zinvol is. De geregelde controles kunnen bovendien spoedbezoeken voorkomen omdat de verergering van klachten eerder gesignaleerd een aangepakt kan worden. Dit alles moet uiteindelijk leiden tot een betere kwaliteit van zorg, betere behandelresultaten en lagere zorgkosten. De monitoring geeft vaak ook een gevoel van veiligheid aan mantelzorgers en familie.

Groeiende inzet

Een groeiend aantal ziekenhuizen in Nederland zetten SanaCoaches (verder nog MijnCOPDCoach, MijnAstmaCoach, MijnHartfalenCoach) in voor hun patiënten. De patiënttevredenheid van het gebruik is volgens VieCuri hoog: 93 procent zou het anderen aanraden. Voor patiënten geeft het de mogelijkheid om zeer laagdrempelig vragen te stellen aan hun zorgverlener, zoals over bijwerking van medicatie, wel of niet mogen autorijden.

Een studie met Sanacoach Parkinson in het Zuyderland, St. Antonius, Zuyd Hogeschool en de Universiteit Maastricht heeft volgens Sananet aangetoond dat met online monitoring de doelmatigheid en de kwaliteit van Parkinson zorg is te verbeteren. Verder wees onderzoek in diverse ziekenhuizen in 2017 al uit dat MijnIBDcoach zorgde voor een halvering van het aantal ziekenhuisopnamen, minder polibezoeken en een betere therapietrouw.

Uitrol MijnIBDCoach

De uitrol van MijnIBDCoach wordt ondersteund door zorgverzekeraar Zilveren Kruis, patiëntenvereniging CCUVN en Sananet zelf. De samenwerking van Zilveren Kruis met CCUVN en Sananet werd in november 2018 aangekondigd. Het doel is om uiteindelijk 70 procent van de patiënten met Crohn of colitis ulcerosa telemonitoring en -coaching thuis aan te bieden. Het gaat om circa 11.000 Zilveren Kruis-verzekerden.