Search
Close this search box.
Search

Vilans breidt aantal Europese e-health projecten uit

Kennisinstituut Vilans werkt komende jaren mee aan vijf Europese projecten in het kader van het mogelijk maken voor senioren om langer zelfstandig thuis te blijven wonen met een prettige en actieve leefstijl. Hiervoor worden internationaal grote onderzoeksprojecten opgezet onder de noemer Active & Assisted Living (AAL).

AAL is een gezamenlijk financieringsprogramma waar 13 landen aan deelnemen, onder meer Spanje, Italië, Oostenrijk, Zwitserland, Noorwegen, Roemenië, Polen en Slovenië. Samen ontwikkelen deze landen projecten om tijdig in te spelen op demografische ontwikkelingen zoals vergrijzing. Vilans is vooral actief met het (mede) ontwikkelen van e-health toepassingen zoals leefstijlmonitoring voor doelgroepen zoals senioren, mensen met dementie en gehandicapten.

Het AAL-programma moet er voor zorgen dat innovatieve, op ICT gebaseerde, oplossingen voor ouderen en hun omgeving ontwikkeld én op de markt gebracht worden. Dit zijn vaak combinaties van producten en diensten die de kwaliteit van leven verbeteren en ouderen in staat stellen zo lang mogelijk zelfstandig te wonen en te leven, ook als ze last krijgen van lichamelijke en/of geestelijke beperkingen.

Ewware en leefstijlmonitoring

Vilans coördineert sinds dit jaar het project eWare en neemt deel aan het PaletteV2 project. eWare betreft de combinatie en integratie van leefstijlmonitoring en sociale robotica. Dit project is volgens het kennisinstituut interessant omdat het verdergaat op de vondsten van een eerder Europees project genaamd Rosetta. Daar werd het concept leefstijlmonitoring ontwikkeld waar Vilans actief mee is.

Nu staat Vilans aan de basis van een volgende uitbreiding van deze technologie die onder meer interessant is voor thuiswonende mensen met dementie. Hierbij sluiten ze aan op de steeds grotere groeiende vraag naar zinvolle robotica in de langdurende zorg.

Drie projecten toegevoegd

In 2018 komen er drie projecten bij waarvoor Vilans het gebruikersonderzoek doet.

  • Eén project gaat over het voorkomen van dwalen en vermissingen bij mensen met dementie. Hierbij wordt een flexibel GPS-systeem doorontwikkeld.
  • Het tweede project gaat over mantelzorgers die soms overweldigd worden door het nieuwe gedrag van mensen met dementie. Voor hen wordt een serious game platform ontwikkeld.
  • In het derde onderzoek worden ten slotte verschillende AAL oplossingen geïntegreerd met een focus op betaalbaarheid, smart homes, Artificial Inteligence (AI) en Internet of Things (IoT).

Uitdaging in bij elkaar brengen partijen

Vilans stelt dat het blij is om deel te nemen aan dergelijke projecten. Het ontwikkelen van goede technologie voor senioren is een uitdaging, juist omdat er zoveel verschillende partijen betrokken zijn. Voor hen is het van belang om de behoeftes van de eindgebruikers zo veel mogelijk centraal te stellen in de ontwikkelingen. Vilans gelooft in een aanpak waarbij senioren zelf mee kunnen ontwerpen aan de uitkomsten (co-design) en ontwikkelen daar graag nieuwe kennis op die publiekelijk toegankelijk wordt gemaakt via de vele kanalen van het kenniscentrum.

admin

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
DigiPunt zorg
DigiPunt, thuismonitoring astmapatiënten en digitale recepten
Financiering passende zorg
Subsidieoproep passende zorg in verpleging en verzorging
diagnostiek
Goede zorg begint met goede diagnostiek
transformatieplan CWZ
Positieve beoordeling voor transformatieplan CWZ
Regioplannen NZa
NZa pleit voor meer meetbare doelen in regioplannen
e-learning
E-learning breder ingezet bij digitalisering ziekenhuizen
De WHO heeft onlangs de kick-off gegeven voor het Global Initiative on Digital Health (GIDH). Het doel van het initiatief is om de implementatie van de ‘Wereldwijde strategie voor digitale gezondheidszorg 2020-2025’ te versterken en te versnellen.
Global Initiative on Digital Health officieel van start
Oncologienetwerk
Nieuw oncologienetwerk Noord- en Oost-Nederland
Verbeterprogramma ouderenzorg
Samenwerking centraal in verbeterprogramma Samen Beter
eiwitten
Menselijke eiwitten herkennen met nieuwe techniek
Volg jij ons al?