Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Vilans breidt aantal Europese e-health projecten uit

Kennisinstituut Vilans werkt komende jaren mee aan vijf Europese projecten in het kader van het mogelijk maken voor senioren om langer zelfstandig thuis te blijven wonen met een prettige en actieve leefstijl. Hiervoor worden internationaal grote onderzoeksprojecten opgezet onder de noemer Active & Assisted Living (AAL).

AAL is een gezamenlijk financieringsprogramma waar 13 landen aan deelnemen, onder meer Spanje, Italië, Oostenrijk, Zwitserland, Noorwegen, Roemenië, Polen en Slovenië. Samen ontwikkelen deze landen projecten om tijdig in te spelen op demografische ontwikkelingen zoals vergrijzing. Vilans is vooral actief met het (mede) ontwikkelen van e-health toepassingen zoals leefstijlmonitoring voor doelgroepen zoals senioren, mensen met dementie en gehandicapten.

Het AAL-programma moet er voor zorgen dat innovatieve, op ICT gebaseerde, oplossingen voor ouderen en hun omgeving ontwikkeld én op de markt gebracht worden. Dit zijn vaak combinaties van producten en diensten die de kwaliteit van leven verbeteren en ouderen in staat stellen zo lang mogelijk zelfstandig te wonen en te leven, ook als ze last krijgen van lichamelijke en/of geestelijke beperkingen.

Ewware en leefstijlmonitoring

Vilans coördineert sinds dit jaar het project eWare en neemt deel aan het PaletteV2 project. eWare betreft de combinatie en integratie van leefstijlmonitoring en sociale robotica. Dit project is volgens het kennisinstituut interessant omdat het verdergaat op de vondsten van een eerder Europees project genaamd Rosetta. Daar werd het concept leefstijlmonitoring ontwikkeld waar Vilans actief mee is.

Nu staat Vilans aan de basis van een volgende uitbreiding van deze technologie die onder meer interessant is voor thuiswonende mensen met dementie. Hierbij sluiten ze aan op de steeds grotere groeiende vraag naar zinvolle robotica in de langdurende zorg.

Drie projecten toegevoegd

In 2018 komen er drie projecten bij waarvoor Vilans het gebruikersonderzoek doet.

  • Eén project gaat over het voorkomen van dwalen en vermissingen bij mensen met dementie. Hierbij wordt een flexibel GPS-systeem doorontwikkeld.
  • Het tweede project gaat over mantelzorgers die soms overweldigd worden door het nieuwe gedrag van mensen met dementie. Voor hen wordt een serious game platform ontwikkeld.
  • In het derde onderzoek worden ten slotte verschillende AAL oplossingen geïntegreerd met een focus op betaalbaarheid, smart homes, Artificial Inteligence (AI) en Internet of Things (IoT).

Uitdaging in bij elkaar brengen partijen

Vilans stelt dat het blij is om deel te nemen aan dergelijke projecten. Het ontwikkelen van goede technologie voor senioren is een uitdaging, juist omdat er zoveel verschillende partijen betrokken zijn. Voor hen is het van belang om de behoeftes van de eindgebruikers zo veel mogelijk centraal te stellen in de ontwikkelingen. Vilans gelooft in een aanpak waarbij senioren zelf mee kunnen ontwerpen aan de uitkomsten (co-design) en ontwikkelen daar graag nieuwe kennis op die publiekelijk toegankelijk wordt gemaakt via de vele kanalen van het kenniscentrum.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen