Vilans: leefstijlmonitoring ook zinvol in gehandicaptensector

17 maart 2017
Nieuws

Leefstijlmonitoring kan waardevol zijn in de gehandicaptensector, als de cliëntbegeleider activiteitenpatronen (’s nachts) van de cliënt wil waarnemen en eventueel doorbreken. Dat blijkt uit een verkenning van kenniscentrum Vilans naar het nut van toepassing van leefstijlmonitoring in de gehandicaptensector.

Vilans onderzocht of leefstijlmonitoring meerwaarde heeft voor de zorg voor mensen met een beperking. De resultaten zijn gepubliceerd in een verkennend onderzoeksrapport (pdf). Cliënten in de gehandicaptenzorg zijn niet altijd in staat om zelf hun zorgbehoefte in te schatten of te verwoorden. Leefstijlmonitoring – de inzet van draadloze sensors om mensen in hun dagelijkse doen en laten te volgen -  kan hier inzicht in geven en zorgmedewerkers helpen eerder in te spelen op de zorgvraag.

Meerwaarde leefstijlmonitoring

Uit eerder onderzoek bleek dat leefstijlmonitoring meerwaarde heeft in de zorg voor mensen met dementie. Dat meldde Vilans in oktober 2016. Vooral mantelzorgers van mensen met dementie hebben er baat bij. Het zorgt bij de meerderheid voor meer gerustheid en minder belasting.

Het doel van het huidige onderzoek was om inzicht krijgen of leefstijlmonitoring ook van meerwaarde kan zijn in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarbij stonden de ervaringen van cliëntbegeleiders centraal. De verkenning bestond uit een pilot met leefstijlmonitoring en discussiebijeenkomsten met medewerkers van verschillende VG-organisaties.

Over leefstijlmonitoring

Leefstijl- of leefpatroonmonitoring geeft inzicht in langzame veranderingen in het dagelijks leefpatroon van bijvoorbeeld alleenwonende mensen. Door signalen van sensoren in de woning krijgt de mantelzorger of de (thuis)zorg informatie over het functioneren van thuiswonende ouderen. De sensoren bevinden zich in alle ruimtes van de woning waar de oudere vaak aanwezig is en registreren de activiteiten van de bewoner. Er wordt draadloos gecommuniceerd met een centrale unit die is verbonden met internet.

De sensoren signaleren veranderingen zoals verminderde hygiëne, de frequentie van toiletbezoek of het slaappatroon en geven dit via e-mail of sms door. Veranderingen als nachtelijk dwalen buitenhuis of het vermoeden van een val kan het systeem ook doorgeven.

Het systeem is niet geschikt voor alarmering bij acute noodsituaties. Een computerprogramma interpreteert de gegevens en via een persoonlijke website kan een mantelzorger, zorgmedewerker of casemanager de informatie inzien. Leefstijlmonitoring kan vooral mensen met dementie ondersteunen om langer verantwoord thuis te blijven wonen.