Vilans neemt deel aan AAL-programma FreeWalker

2 augustus 2018
vrouw-dementie-buiten-raam
Samenwerking
Nieuws
Het integreren van bestaande AAL (Active & Assisted Living) technologieën om tot één flexibele en praktische oplossing te komen waarmee mensen met dementie zelfstandig naar buiten kunnen. Dat is het doel van het Europese AAL-project FreeWalker dat onlangs van start is gegaan, zo schrijft Kennisinstituut Vilans. Binnen het project FreeWalker onderzoekt Vilans samen met acht Europese partners hoe de bewegingsvrijheid en zelfredzaamheid van mensen met dementie vergroot kan worden, zowel in de thuissituatie als binnen een instelling. Dit is nodig omdat de huidige gps- en lokalisatie-systemen vaak alleen binnen- óf buitenshuis werken en niet voldoen aan de veranderende wensen van mensen met dementie. Het samenvoegen van technieken levert volgens Vilans dan ook veel winst op. Denk hierbij aan het integreren van gps-lokalisatie, navigatie, valdetectie en beschikbare informatie van het dagelijkse schema of gewoontes van de persoon met dementie. Door de internationale reikwijdte van dit project kunnen we optimaal gebruik maken van bestaande mogelijkheden.

FreeWalker lerend systeem

Het lerend systeem FreeWalker houdt het verplaatsingsgedrag van de gebruiker bij. Op deze manier ontwikkelen zich volgens Vilans dynamische leefcirkels, veilige zones voor de persoon met dementie. Komt de gebruiker buiten een leefcirkel of is er een onverwachte gebeurtenis, dan verstuurt het systeem automatisch een bericht naar naasten, de zorgprofessional of de gebruiker zelf. Hiermee stimuleert FreeWalker dat mensen met dementie actiever blijven en mentaal gezond, door de angst om naar buiten te gaan weg te nemen, ook bij de mantelzorgers. FreeWalker wordt getest bij meer dan 150 mensen met dementie in Nederland, Oostenrijk en Zwitserland. Het doel van de AAL-projecten is om senioren langer zelfstandig thuis te laten wonen met een prettige en actieve leefstijl.

Deelname aan 5 AAL-projecten

In november 2017 liet Vilans weten dat het de komende jaren meewerkt aan vijf Europese AAL-projecten (Active & Assisted Living (AAL) ) in het kader van het mogelijk maken voor senioren om langer zelfstandig thuis te blijven wonen met een prettige en actieve leefstijl. Vilans coördineert sinds 2017 al het project eWare en neemt deel aan het PaletteV2 project. eWare betreft de combinatie en integratie van leefstijlmonitoring en sociale robotica. De drie projecten die er dit jaar bij zouden komen, betroffen onder meer een project over het voorkomen van dwalen en vermissingen bij mensen met dementie en een serious game-platform om mantelzorgers van mensen met dementie te ondersteunen. Het eerste project is nu vertaald naar FreeWalker.

Over AAL

AAL is een gezamenlijk financieringsprogramma waar 13 landen aan deelnemen, onder meer Spanje, Italië, Oostenrijk, Zwitserland, Noorwegen, Roemenië, Polen en Slovenië. Samen ontwikkelen deze landen projecten om tijdig in te spelen op demografische ontwikkelingen zoals vergrijzing. Vilans is vooral actief met het (mede) ontwikkelen van e-health toepassingen zoals leefstijlmonitoring voor doelgroepen zoals senioren, mensen met dementie en gehandicapten.

Over FreeWalker

De primaire doelgroepen in FreeWalker zijn personen met cognitieve stoornissen die thuis wonen of in een intramurale zorgorganisatie, en hun (in) formele zorgverleners. Het doel is om de persoon met kwetsbaarheid stimuleren om actief en fysiek gezond te blijven door de angst om uit te gaan te verminderen. FreeWalker integreert verschillende beproefde componenten van AAL-hulpmiddelen en -technologieën, om te komen tot een flexibele en veelzijdige oplossing voor het begeleiden en monitoren van oudere of gehandicapte personen in de buitenomgeving en ondersteunende zorgverleners/mantelzorgers door middel van noodinformatie om gedesoriënteerde personen veilig te herstellen. Het gaat onder andere om marktklare componenten van MOPAS (lokalisatie), HappyWalker (navigatie) en CareCenter Software (nooddatabase) en van het lopende AAL-project DayGuide (een gids over problematische taken uit het dagelijks leven).