VIPP 5 biedt zorgverleners tips & tricks voor PGO

14 december 2021
patienten-arts-computer-uitleg
Gegevensuitwisseling
Nieuws

Het is belangrijk om onder andere medisch specialisten en verpleegkundigen voor te bereiden op de komst van PGO’s (persoonlijke gezondheidsomgevingen). De mate waarin patiënten en cliënten zo’n PGO gebruiken om medische gegevens te beheren, is volgens een studie van de Patiëntenfederatie namelijk grotendeels afhankelijk van een positief (mondeling) advies door zorgprofessionals. Reden voor het VIPP-5 programma om voor deze zorgverleners een factsheet over PGO’s uit te brengen.

In het factsheet biedt het VIPP-5 programma een aantal handvatten om zorgverleners te betrekken bij het inbedden van PGO’s in het zorgproces. Om te beginnen is het verstandig om deze groep tijdig te informeren over de rol die PGO’s gaan hebben in de instelling waar zij voor actief zijn. De werkgever moet hierbij aangeven dat patiënten via een zelfgekozen PGO de Basisgegevensset Zorg (BgZ), relevante correspondentie en radioverslagen digitaal kunnen ophalen uit systemen van de instelling. Via de PGO kan de patiënt ook (steeds meer) gegevens van andere zorgverleners ophalen, zoals de huisarts of apotheek.

Kennis over PGO vergroten

Het factsheet biedt diverse tips en hulpmiddelen waarmee zorgverleners hun kennis over PGO’s kunnen vergroten. Zo is er de e-learning van onder andere VIPP BabyConnect en de NVZ, en heeft Pharos tools ontwikkeld ten aanzien van begrijpelijke en toegankelijke informatie. In de factsheet staat verder het advies om zorgverleners zelf te laten inloggen in een PGO, om te ervaren hoe het ophalen van gegevens werkt. Tot slot benadrukt het factsheet de noodzaak om ambassadeurs, key-users of digicoaches in te zetten. Zij kunnen hun kennis over PGO’s delen met collega’s, of collega's ondersteunen bij het aanleren van digitale vaardigheden.

Het programma VIPP 5 loopt tot 1 juli 2023. Het is sinds begin 2020 de opvolger van VIPP 1 en 2 voor ziekenhuizen en specialistische zorgaanbieders. Ook bij deze regeling blijven de belangrijkste uitgangspunten de uitwisseling van medische gegevens tussen instellingen en uitwisseling met persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO) van burgers.

Brancheorganisaties NFU, NVZ en ZKN werken samen op om deelnemers te ondersteunen bij de implementatie van de VIPP 5-doelstellingen. De ondersteuning bestaat vooral uit monitoring, kennisuitwisseling, handvatten voor implementatie, leveranciersmanagement en het borgen van de aansluiting op de andere landelijke VIPP-programma’s die raakvlakken hebben met de VIPP-doelstellingen.

Download hier het factsheet.

Groeiende keuze voor DVZA

Eind november maakte VIPP 5 bekend dat het aantal deelnemers groeit dat een keuze maakt voor een DVZA (dienstverlener zorgaanbieder)-leverancier. Dit zijn leveranciers die het MedMij-certificaat behaald hebben als aanbieder van een systeem dat gegevensuitwisseling met een PGO mogelijk maakt. Het gaat om 80 procent van de ziekenhuizen, 75 procent van de umc’s en 66 procent van de zelfstandige klinieken. Dit bleek uit de gegevens over het derde kwartaal van de VIPP 5-monitor.

Uit de monitor blijkt dat instellingen zich momenteel vooral richten op het behalen van module 1. Daarin is vastgelegd dat de instelling digitaal gegevens beschikbaar kan stellen aan de PGO van de patiënt conform het MedMij-afsprakenstelsel. Dat de instellingen zich momenteel vooral richten op deze module is begrijpelijk, aangezien de deadline op 30 september 2022 is.

Deadlines naderen

De deadline voor module 2 en 3 is op 30 juni 2023. De module bepaalt dat de deelnemende instelling digitaal informatie kan uitwisselen naar de PGO van de patiënt conform het MedMij-afsprakenstelsel, en de patiënt kan vanuit de PGO informatie terugzenden naar de instelling. Module 3 houdt in dat de instelling digitaal de BgZ en relevante correspondentie kan uitwisselen met een andere instelling. Van de ZKN-leden heeft een groep versnellers module 1 al helemaal afgerond.

De VIPP 5-deelnemers beginnen volgens het VIPP 5-programma steeds meer de urgentie te voelen om door te pakken met de programmadoelen. Het is van belang dat ze op korte termijn aan de slag gaan met module 1, waarvoor de deadline ligt op september 2022.