VIPP Babyconnect: eindgebruiker regisseur gegevensuitwisseling

4 november 2021
Vrouw-zwanger-tablet
Gegevensuitwisseling
Nieuws

VIPP Babyconnect heeft het visiedocument ‘Samen weten we meer, samen komen we verder’ uitgebracht. In het document legt de programma-organisatie de visie op de rol van de eindgebruiker bij veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg uit. Het uiteindelijke doel van VIPP Babyconnect is dat de eindgebruiker straks regisseur is van veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg.

De eindgebruiker speelt een centrale rol bij het realiseren van veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. En deze cliënten zijn heel divers: vrouwen met een kinderwens, zwangeren en jonge moeders van een pasgeboren baby en hun partners. Sommigen zijn patiënt, anderen niet. Cliënten weten volgens VIPP Babyconnect zelf het beste wat belangrijk voor hen is vanuit hun individuele vraag en behoefte. Om de gegevensuitwisseling zo optimaal mogelijk hierop aan te laten sluiten, is de cliënt onmisbaar.

Passende oplossing

Door deze eindgebruikers te betrekken bij vorm en inhoud van gegevensuitwisseling hoopt de programma-organisatie tot een passende oplossing te komen die werkt voor cliënten en zorgverleners, de mensen die er in de praktijk mee te maken krijgen. VIPP Babyconnect benadrukt in de visie dan ook waarom het betrekken van eindgebruikers broodnodig is en welke rol zij moeten spelen. Hoe, dat wordt in het document aan de hand van verhalen van eindgebruikers duidelijk gemaakt.

Het document is dan ook mede opgesteld op basis van interviews met eindgebruikers én met medewerkers van programmabureau VIPP Babyconnect. De verhalen uit de praktijk moeten de visie tastbaar en concreet maken. Het visiedocument vormt de basis voor een manifest van de eindgebruikers, waarin hun stand- en uitgangspunten over hun rol bij veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg zijn vastgelegd. De komende tijd gaan eindgebruikers en het programmabureau VIPP Babyconnect aan de slag om dit manifest te realiseren.

Borgen betrokkenheid eindgebruiker

'We willen de cliënten intensiever betrekken en meer diversiteit in de eindgebruikersgroepen bereiken, zodat het een goede afspiegeling is van de daadwerkelijke gebruikers', valt te lezen in het document. 'Om dit ook in de toekomst te borgen, willen we de eindgebruikersparticipatie overdragen aan organisatie(s) die het belang hiervan inzien en de participatie actief inzetten bij doorontwikkeling en evaluatie. De (geboorte)zorg verandert voortdurend, dat eindigt niet als VIPP Babyconnect stopt. Ook bij toekomstige veranderingen is de stem van de eindgebruiker belangrijk.'