VIPP-regeling voor eerstelijnszorg van start

28 mei 2019
Dokter-patient-1-570x360
Gegevensuitwisseling
Nieuws

Na de VIPP-regelingen voor ziekenhuizen, klinieken en de ggz is er nu ook een VIPP (Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional) voor de eerstelijnszorg, met name huisartsen. Het doel van het programma OPEN is om informatie-uitwisseling tussen patiënten en huisartsen te stimuleren. De regeling loopt van 1 juni 2019 t/m 31 december 2022. Initiatiefnemers van OPEN zijn het ministerie van VWS en de huisartsenkoepels NHG, LHV en Ineen.

MedMij is een voorwaarde in de OPEN-regeling. Alle deelnemende huisartsenpraktijken moeten bij MedMij aansluiten. Deelname aan de regeling is overigens niet verplicht, hier kunnen ze zelf voor kiezen. Door aan OPEN deel te nemen, krijgen huisartsenpraktijken daar een financiële tegemoetkoming voor.

OPEN werd vorig jaar gelanceerd. Het doel is om vanaf 2020 alle huisartsenpraktijken en hun ICT-leveranciers in staat om digitaal informatie uit te wisselen met patiënten. Zo moet het eenvoudiger worden om patiënten meer regie te geven over hun gezondheid en om te voldoen aan nieuwe regulering. Zo gaat in 2020 het tweede deel in van de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens, die volledige digitale uitwisseling van patiëntgegevens verplicht.

Nieuw gebruikersvereniging eerstelijnszorg

Ook HIS (Huisartsinformatiesysteem)-leveranciers krijgen vanuit de OPEN-regeling een financiële tegemoetkoming voor deelname aan MedMij en voor het voldoen aan de ICT-basiseisen die OPEN stelt. In deze basiseisen staan eisen over functionaliteiten voor patiënten en zorgverleners. Deze financiële tegemoetkoming krijgen de HIS-leveranciers door een contract af te sluiten met de nieuwe gebruikersvereniging voor de eerstelijnszorg, Stichting LEGIO.

De MedMij-standaarden die vanuit de OPEN-regeling verplicht zijn, zijn:
– de Informatiestandaard MedMij Huisartsgegevens,
– de Informatiestandaard MedMij Labuitwisseling,
– de Informatiestandaard MedMij AllergieIntolerantie,
– de Informatiestandaard MedMij Zelfmetingen,
– de Informatiestandaard MedMij PDF/A,
– de Informatiestandaard MedMij eAfspraak.

Financiering voor regio’s

Naast de leveranciers is er financiering voor regio’s. Regio’s moeten minimaal zorg verlenen aan 100.000 patiënten. Er staan vijf modules in de OPEN-regeling voor de regio’s. Module 1 is verplicht, daarin staat o.a. dat alle deelnemende huisartsenpraktijken in een regio bij MedMij moeten zijn aangesloten, uiterlijk op 1 juli 2020. Daarnaast mogen de deelnemers 2 modules kiezen uit module 2 t/m 5. Module 5 gaat over het opdoen van praktijkervaring met PGO’s en MedMij.

MedMij werkt nauw met OPEN samen om de regio’s te informeren over MedMij. Daarvoor wordt een toolkit ontwikkeld die alle benodigde informatie over MedMij geeft en zorgorganisaties en regio’s door de verschillende stappen heen leidt.

MedMij onderdeel basisinfrastructuur zorg

Het Informatieberaad Zorg heeft het MedMij Afsprakenstelsel begin dit jaar opgenomen in de basisinfrastructuur zorg. Daarmee geven alle aan het Informatieberaad deelnemende partijen aan dat zij MedMij als dé manier zien voor elektronische gegevensuitwisseling met persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s).