Virtual reality bevordert welzijn dementie patiënten

15 juli 2022
ICT Health event in Louwman Museum
Innovatie
Nieuws

Eerder deze maand verdedigde Yuan Feng haar promotieonderzoek naar het bevorderen van het welzijn van mensen met dementie. Met haar onderzoek toonde zij aan dat technologie een positieve invloed heeft op het psychosociale welzijn van dementie patiënten. Onder andere door ze met behulp van gesimuleerde zintuiglijke interactieve ervaringen, zoals virtual reality, dichter bij de natuur en buitenlucht te brengen.

Voor haar promotieonderzoek werkte Yuan Feng, die afstudeert aan de faculteit Industrial Design van de TU/e, samen met Vitalis Berckelhof, een woonvoorziening voor ouderen met en zonder dementie in Eindhoven. Dergelijke zorginstellingen zijn continu op zoek naar nieuwe manieren om het psychosociale welzijn van cliënten te bevorderen en zo de kwaliteit van leven te verbeteren. Technologische oplossingen, zoals virtual reality therapie, komen daarbij steeds vaker in beeld.

Therapie met virtual reality

Feng onderzocht onder andere hoe bij mensen met dementie dankzij virtual reality therapie, de samensmelting van fysieke en digitale werelden, jeugdherinneringen gestimuleerd kunnen worden. Belangrijk speerpunt daarbij was het makkelijker maken van technologische oplossingen. Daarvoor implementeerde zij een interactieve installatie genaamd Closer to Nature in Vitalis Berckelhof. Die oplossing was gebaseerd op een eerder onderzoek.

Voor haar onderzoek maakte zij vervolgens gebruik van methoden zoals iteratief ontwerpen, empirische studies en experimenten. Denk bijvoorbeeld aan het stimuleren van jeugdherinneringen van dementie patiënten die op een boerderij opgegroeid zijn. Daarvoor werd een fysieke waterpomp gecombineerd met een virtuele videofeed. De client bediende de waterpomp waarna in de video dieren te zien waren die kwamen drinken. Zo combineerde Feng voor haar onderzoek de fysieke, tastbare, wereld met een virtuele interactie. Uit het onderzoek bleek dat de therapie die van deze combinatie gebruikmaakt, bijdraagt aan het stimuleren, en vasthouden, van jeugdherinneringen bij dementie patiënten.

Sociale robot met augmented reality

In een ander deel van haar onderzoek speelde een sociale robot, zoals we die ook al bij diverse instellingen voor ouderen-, gehandicaptenzorg en ziekenhuizen ingezet worden, een prominente rol. Feng combineerde in haar onderzoek de sociale robot met een augmented reality-display. Doel van die methode was het uitlokken van positieve emotionele reacties en faciliteren van multimodale interacties.

De kennis die in het promotieonderzoek opgedaan is, kan gebruikt worden voor vervolgonderzoek. Onderzoek dat moet leiden tot de ontwikkeling van nog meer innovatieve technologische toepassingen. Oplossingen die allemaal kunnen bijdragen aan het bevorderen van het psychosociaal welzijn en de kwaliteit van leven van dementie patiënten.

Yuan Feng verdedigde haar cum laude proefschrift getiteld Context-Enhanced Human-Robot Interaction: Exploring the Role of System Interactivity and Multimodal Stimuli on the Engagement of People with Dementia. Ze werd begeleid door Matthias Rauterberg, Jun Hu, en Emilia Barakova. Andere belangrijke betrokken partijen: Vitalis Berckelhof , China Scholarship Council.