Virtual Reality helpt bij leefstijl

vr 16 juni 2023 - 08:59
woman in virtual reality headset or 3d glasses
VR
Nieuws

Het ervaren van veel stress en verstoring van de slaap zijn bekende factoren die meespelen in het ontstaan of het verergeren van psychiatrische klachten. Tot nu toe is er nog niet voldoende structurele aandacht voor het verbeteren van deze leefstijlfactoren in de GGZ. Ontspanning lijkt die klachten te verlichten.

Virtual reality (VR) wordt door steeds meer zorginstellingen ingezet bij de behandeling of informeren van patiënten. Vanuit de programmalijn Innovatie van ZonMw onderzoekt hoofdaanvragen van het onderzoek, Catheleine van Driel, het effect van de Virtual Reality app ‘VRelax’. De app neemt de gebruiker ervan mee naar rustige natuuromgevingen. “We richten ons in dit onderzoek op mensen met depressieve-, angst-, bipolaire- of psychotische stoornissen maar ook op mensen die last hebben van burn-out klachten”, vertelt Catheleine van Driel.

Virtual Reality helpt bij leefstijl

Een gezonde leefstijl is belangrijk om gezond te blijven en verkleint de kans op chronische aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten en diabetes. Kunnen we leefstijl ook inzetten als ‘medicijn? Om dit te achterhalen, doen tien projecten via ZonMw klinisch medisch onderzoek naar leefstijlgeneeskunde. Dit doen ze vanuit de programmalijn Innovatie (Preventieprogramma).

Catheleine van Driel vertelt dat techniek in de vorm van een app mensen kan helpen bij ontspanning: “Reguliere ontspanningsoefeningen lijken voor verbetering te zorgen, maar kosten in de huidige vorm veel concentratie en aandacht. Juist die twee vaardigheden zijn vaak verstoord bij mensen met een psychisch probleem. Met onze virtual reality app (VRelax) worden je zintuigen meegevoerd naar rustige natuuromgevingen en heb je het gevoel echt even ‘helemaal weg’ te zijn. Door het gebruik van virtual reality kost ontspannen relatief weinig concentratie en aandacht.”

Zelfstandig gebruik app

VRelax kan bijdragen aan het overkomen van de huidige problemen en barrières in de GGZ. De app is namelijk zelfstandig te gebruiken, zonder tussenkomt van een therapeut. Daarmee krijgt de patiënt de regie weer in handen en kan de app in de vertrouwde thuisomgeving worden gebruikt. Ook kan de app helpen om de druk op de GGZ te verlichten.

Catheleine van Driel licht toe: “Wij werken samen met meerdere GGZ-instellingen in Noord- en Midden-Nederland (UCP Groningen, Lentis, Forte GGZ, Argo GGZ) en huisartsen in Noord-Nederland. Daarnaast werken we samen met de Universiteit Twente voor het implementeren van compassievolle techniek in de gezondheidszorg.”

Dichterbij natuur en buitenlucht

De VRelax is niet de eerste technische toepassing die helpt bij het bevorderen van leefstijl en welzijn. Vorig jaar is Yuan Feng gepromoveerd aan de faculteit Industrial Design van de TU/e op het gebied van het bevorderen van het welzijn van mensen met dementie. Met haar onderzoek toonde zij aan dat technologie een positieve invloed heeft op het psychosociale welzijn van dementie patiënten. Onder meer door ze met behulp van gesimuleerde zintuiglijke interactieve ervaringen, zoals virtual reality, dichter bij de natuur en buitenlucht te brengen.

Voor haar promotieonderzoek werkte Yuan Feng destijds samen met Vitalis Berckelhof, een woonvoorziening voor ouderen met en zonder dementie in Eindhoven. Dergelijke zorginstellingen zijn continu op zoek naar nieuwe manieren om het psychosociale welzijn van cliënten te bevorderen en zo de kwaliteit van leven te verbeteren. Technologische oplossingen, zoals virtual reality therapie, komen daarbij steeds vaker in beeld.