Virtual Reality helpt pijn bij de tandarts verminderen

do 15 juni 2017 - 11:56
Nieuws

Onderzoekers van de universiteiten van Plymouth, Exeter en Birmingham hebben ontdekt dat Virtual Reality helpt bij het verminderen van pijn bij de tandarts. Het bekijken van een kustgebied bleek hierbij effectiever dan rondlopen in een stad.

Angst voor de tandarts, veel mensen hebben er last van. In Nederland gaat het om ongeveer twee miljoen mensen. Twee miljoen mensen die een bezoek aan de tandarts uitstellen, of zelfs helemaal niet gaan. Dit doet het gebit natuurlijk geen goed, wat er vervolgens weer voor zorgt dat een bezoekje aan de tandarts nog spannender wordt. Een vervelende vicieuze cirkel om in vast te blijven zitten. Nederland kent inmiddels de zogenaamde ‘angsttandarts’: een tandarts met een specialisatie in het begeleiden van angstige patiënten. Onderzoekers van de universiteiten van Plymouth, Exeter en Birmingham hebben echter een andere oplossing gevonden: Virtual Reality.

Soort content

De onderzoekers zijn niet de eerste die Virtual Reality inzetten om pijn te bestrijden. De nieuwe technologie bleek al eerder succesvol bij mensen met brandwonden. Een ander onderzoek toonde aan dat een VR-bril kinderen helpt bij angst voor de tandarts. Maar maakt het dan nog uit welke content zij te zien krijgen? Het was deze vraag waar de onderzoekers van de universiteiten zich in dit onderzoek mee bezig hielden. Zij probeerden de stelling te bewijzen dat een natuurlijke omgeving een groter positief effect heeft dan een stedelijke omgeving.

VR-beelden zijn effectief

Om dit te onderzoeken, werden twee teststudies uitgevoerd. Het eerste onderzoek vond plaats onder 85 proefpersonen. Zij ondergingen een test waarbij zij één hand in ijswater plaatsten. Gedurende deze tijd droeg één deel van de groep de VR-bril zonder iets te zien, het tweede deel droeg de bril en zag statische beelden en het laatste deel droeg de bril en kreeg interactieve beelden te zien. De groepen met VR-beelden gaven aan minder pijn te ervaren dan de groep zonder beelden, zowel direct na de behandeling als een week later.

Content heeft invloed

De onderzoekers zagen dit als genoeg bevestiging om de hypothese ook te testen bij patiënten gedurende een tandartsbehandeling. Deze groep telde 70 participanten. Hier werd de statische VR-omgeving van studie 1 vervangen door een interactieve VR-stadsomgeving. De overige twee vormen bleven hetzelfde. De proefpersonen werden gevraagd zowel direct als een week na de behandeling een cijfer aan hun pijn toe te kennen.

Zij die een kustgebied te zien kregen, gaven wederom aan minder pijn en angst te ervaren dan de andere groepen. Er was, opvallend genoeg, geen verschil tussen de proefpersonen met de stedelijke VR-omgeving en de proefpersonen zonder VR-omgeving.

De onderzoekers geven aan dat er meer uitgebreid onderzoek nodig is om de stelling nogmaals te bevestigen. Ook zal onderzocht worden of de kwaliteit van de beelden invloed heeft.