VirtueleThuiszorg een succes bij MeanderGroep

28 november 2022
Ouderen-Social-Media
Derdelijn
Nieuws

Een van de belangrijkste redenen voor het succes van VirtueleThuiszorg bij MeanderGroep Zuid-Limburg is de aandacht die besteedt is aan het creëren van draagvlak onder klanten, mantelzorgers en verpleegkundigen. Daarnaast speelt ook het feit dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis willen blijven wonen een belangrijke rol. Helaas zorgen de vergrijzing van de samenleving en het personeelstekort in de thuiszorg dat langer thuis blijven wonen nu en in de (nabije) toekomst voor meer en meer mensen onmogelijk dreigt te worden.

VirtueleThuiszorg

Zorgorganisatie Meander ontwikkelde, samen met CZ en MobileCare, een werkwijze om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Een jaar geleden startte Meander met het aanbieden van VirtueleThuiszorg aan haar klanten. Hiervoor is een compleet pakket met technologische hulpmiddelen samengesteld die mensen ondersteunen om langer veilig en zelfstandig thuis te blijven wonen.

Tot de beschikbare hulpmiddelen behoren bijvoorbeeld een digitale bloeddrukmeter en een weegschaal die waardes op afstand deelt met zorgverleners. Daarnaast bevat het pakket ook sensoren die leefpatronen in kaart brengen en gezondheidsklachten eerder ontdekken.

De digitale hulpmiddelen van VirtueleThuiszorg zorgen er tevens voor dat zorgverleners en mantelzorgers ontlast worden. Zij kunnen cliënten op afstand monitoren en hoeven dus minder vaak fysiek langs te gaan. Dat scheelt tijd, en dus ook werkdruk. Met VirtueleThuiszorg creëerden de initiatiefnemers een zogenoemd 'blended care' oplossing. Een mix van fysieke en digitale zorg.

Behoefte van klanten op één

Het VirtueleThuiszorg pakket bestaat inmiddels al uit meer dan 40 digitale hulpmiddelen. Bij het samenstellen van het pakket stond, en staat, de behoefte van de cliënten altijd op de eerste plaats. 'Welke ondersteuning is nodig en wat vindt hij of zij belangrijk?' Per cliënt wordt zo bepaald welke digitale hulpmiddelen kunnen bijdragen aan het verlagen van de behoefte voor fysieke zorg.

“Alles valt of staat bij een zorgvuldige voorbereiding en uitrol. Na onze start vorig jaar hebben we gezamenlijk bewezen in staat te zijn draagvlak én adoptie te creëren. Samen hebben we met medewerkers, mantelzorgers en inmiddels 172 klanten echt die gedragsverandering in gang weten te zetten. Dat is het succes achter de positieve resultaten die we nu zien. Maar liefst 54% van de deelnemende klanten ervaart een kwalitatief betere zorg, 69% van de mantelzorgers beveelt de VirtueleThuiszorg aan en 54% geeft aan dat de zorg hierdoor wordt verlicht”, vertelt Tessa Schreibers, directeur Thuiszorg bij Meander.

Het succes van Meander staat niet op zichzelf. Ook bij Leliezorggroep leidt de inzet van een virtuele thuiszorg tot betere zorgresultaten. Zij slagen er inmiddels in om met dezelfde bezetting zo'n 12% meer cliënten te helpen.