Vliegwielcoalitie verlegt focus naar digitale zorg in wijkverpleging

18 januari 2022
Wijkverpleging
Digitalisering
Nieuws

De Vliegwielcoalitie verbreedt zijn scope. Tot nu toe lag de focus van het samenwerkingsverband op digitaal gebied op telebegeleiding en digitale keuzehulpen vanuit de ziekenhuizen. Per 1 februari 2022 gaat de coalitie ook aan de slag voor cliënten in de wijkverpleging. Het Vliegwiel voor digitale innovaties in de wijkverpleging stimuleert de innovatie en inzet van technologieën in de wijkverpleging.

Technologieën moeten ondersteunen bij het leveren van goede, efficiënte zorg voor cliënten en het werkplezier van zorgprofessionals, aldus de uitgangspunten van de coalitie. In de primaire zorg zijn nog meer kansen om dit soort digitale zorg in te zetten. Reden om op drie vlakken in de wijkverpleging aan de slag te gaan:

  • Belemmeringen wegnemen en hulpmiddelen aanbieden.
  • Aanjagen en verbinden.
  • Het vormen van een online leernetwerk.

Borgen cliëntperspectief

De eerste stap is het selecteren van twee innovaties om het komende jaar aan te jagen. Een jury, bestaande uit cliënten, mantelzorgers en professionals uit de wijkverpleging zal twee technologieën hiertoe selecteren. Deze selectie vormt een belangrijk middel om het clientperspectief te borgen. Door de eindgebruiker al vanaf de eerste stap te betrekken, moeten wensen en belangen van cliënten centraal komen te staan.

De criteria waarop technologieën worden beoordeeld, staan vast en de voorselectie is al gemaakt. De basis hiervoor vormt het rapport ‘Tijdbesparende technologieën in de ouderenzorg – overzicht voor zorgorganisaties’.

De vervolgstap is het formeren van de jury. Die moet bestaan uit cliënten(vertegenwoordigers), mantelzorgers en zorgprofessionals. De jury wordt voorgezeten door de Patiëntenfederatie Nederland. Het streven is om in januari/februari 2022 de jury samen te stellen, in februari een voorgesprek te hebben en de daadwerkelijke selectie in maart 2022 te houden.

Opschalen digitale zorg

De Vliegwielcoalitie ging in september 2017 van start als breed samenwerkingsverband van zorgaanbieders, verzekeraars, leveranciers, toezichthouders en patiënten, deels op persoonlijke titel. Telemonitoring van hartfalen en digitale beslisondersteuning waren vanaf januari 2018 de toepassingsgebieden waar twee jaar lang digitale toepassingen opgeschaald zouden worden.

Het samenwerkingsverband voor digitale transformatie in de zorg kwam in juli 2021 met twee projecten waarvoor zij patiënten zocht die ervaringen hebben met telebegeleiding. Doel van het eerste project is het bieden van ondersteuning voor patiënten die moeite hebben met telebegeleiding. Het tweede project richt zich op de juridische uitdagingen bij telebegeleiding.

Afgelopen november lanceerde de Vliegwielcoalitie samen met ziekenhuisvereniging NVZ een vernieuwde versie van de publiekscampagne ‘Thuis kan het ook’. Lag bij de eerste campagne de focus op telebegeleiding, bij de update wilden de initiatiefnemers patiënten bewust maken van de mogelijkheden van videobellen en appen met zorgverleners.

Voor interesse in deelname aan de jury of voor meer informatie: mail naar Véronique van Hoogmoed.