VNO-NCW, MKB-NL willen aansluiting alle ICT-partijen bij ‘Samen vooruit’

9 oktober 2019
Doctor Discussing Records With Senior Female Patient
Gegevensuitwisseling
Nieuws

VNO-NCW en MKB-Nederland roepen alle grote ICT-leveranciers in de zorg op om zich aan te sluiten bij het afgelopen maart gepresenteerde manifest Samen vooruit. Zo moet ook de gelijknamige taskforce van VNO-NCW, MKB-Nederland en het ministerie van VWS, bedoeld om het manifest in de praktijk uit te werken, tot een succes worden. Met ‘Samen vooruit’ willen de werkgeversorganisaties gestandaardiseerde digitale gegevensuitwisseling in de zorg versnellen.

Minister Bruins gaat vandaag in debat met de Tweede Kamer over deze gegevensuitwisseling. Een aantal partijen heeft in aanloop naar dit debat al hun wensen, behoeften en pleidooien in briefvorm naar parlement en minister gestuurd, waaronder artsenvereniging LHV en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). LHV stelt dat nieuwe privacyregels het huisartsen moeilijker maken om medische gegevens van hun patiënten te krijgen. ZN pleit voor een wet die leveranciers en zorgaanbieders vanaf 2020 verplicht om gebruik te maken van open standaarden voor gegevensuitwisseling in de zorg.

‘Goed dat Bruins regie herpakt’

VNO-NCW en MKB-Nederland voegen zich nu in deze rij. VNO-NCW-secretaris Anthony Stigter schrijft in een column dat zorgprofessionals in hun dagelijkse werk nu nog onnodig veel moeite moeten doen om te beschikken over de medische gegevens van hun patiënten. Stigter noemt het goed dat, op verzoek van de Tweede Kamer, minister Bruno Bruins een actieve regie neemt om te zorgen dat medische gegevens veilig en makkelijker kunnen worden uitgewisseld. ‘2011 (het jaar dat de Eerste Kamer de stekker trok uit het elektronisch patiëntendossier) ligt definitief achter ons.’

De twee werkgeversorganisaties vinden dat ook het bedrijfsleven, in het bijzonder de belangrijkste ICT-leveranciers in de zorg, kunnen helpen bij verbeterde uitwisseling van en toegang tot digitale medische gegevens. In dit kader werd afgelopen maart al het manifest ‘Samen vooruit' gepresenteerd. Het uitgangspunt waar de ondertekenaars van het manifest naar streven, is dat medische data met toestemming van de patiënt makkelijker en veiliger van de ene naar de andere zorgverlener kunnen. Ook moet de patiënt zelf makkelijk inzage kunnen krijgen in zijn gegevens.

Drie hoofdprincipes Samen vooruit

De ondertekenaars conformeren zich aan drie hoofdprincipes:

  • Open standaarden binnen open systemen zijn de norm. De ondertekenaars committeren zich aan deze standaarden en vragen de overheid een gelijk speelveld te creëren.
  • Concurrentie op basis van producten en diensten met de medische data (en dus niet op basis van de gegevens zelf).
  • Bij veilige identificatie moeten eenvoud van toegang, hoge beveiliging en aansluiting bij best practices voorop staan.

Steeds meer ICT-bedrijven in de zorg sluiten zich bij deze beweging aan, stelt Stigter, zoals recent nog Nexus Nederland en Salesforce. Zie hier ook de actuele lijst met ondertekenaars.

Taskforce brengt principes in praktijk

VNO-NCW, MKB-Nederland en het ministerie van VWS hebben na de presentatie van het manifest samen een taskforce geïnstalleerd, die de drie principes verder moet brengen. Dat moet onder meer gebeuren in de vorm van een juridisch bindende gedragscode voor alle ICT-bedrijven die systemen leveren aan de zorg. De nieuwe tasforce staat onder leiding van Harry van Dorenmalen (ex-IBM).

De taskforce kijkt ook naar het voorbeeld van de banken. De banken concurreren op financiële producten en diensten aan bedrijven en consumenten. Die banken werken echter ook nauw samen, zoals met het betaalplatform iDeal waarmee iedereen 24/7 kan betalen via een app of online.