Vooijs Award dit jaar naar Saskia van Heumen

25 april 2023
Vooijs-Award-Saskia-van-Heumen-2023
Onderzoek
Nieuws

De Prof. Dr. G.P. Vooijs Award is dit jaar toegekend aan Saskia van Heumen. Zij kreeg de prijs voor haar stageonderzoek ‘LED-based photoaccoustic imaging of the lymphatic vessels’. De Vooijs Award wordt jaarlijks uitgereikt voor het meest klinisch relevante afstudeeronderzoek van de opleidingen Technical Medicine aan de Universiteit Twente en de Technische Universiteit Delft en de daarmee verbonden Medische Centra in Nederland. In 2022 en 2021 werd de prijs uitgereikt voor ontwikkelingen op het gebied van 3D-technologie

Tijdens het Technical Innovation in Medicine (TIIM) congres 2023 op vrijdag 21 april ontving Van Heumen de Vooijs Award 2021-2022, waaraan een geldbedrag van 1.000 euro is gekoppeld. Er waren dit jaar acht TG-alumni genomineerd voor de prijs. De jury selecteerde hieruit de drie beste kandidaten. Naast Saskia van Heumen waren dit Harry Vaassen en Hille Toorenvlied.

Foto-akoestische beeldvorming

Het onderzoek voor de masteropleiding Technical Medicine aan de TU Delft vond plaats aan de afdeling Plastische Chirurgie van het Erasmus MC. Van Heumen ontwikkelde in het kader van haar onderzoek een methode van foto-akoestische beeldvorming om lymfevaten bij patiënten met lymfoedeem in beeld te brengen. Ze slaagde er volgens het juryrapport in om dit technisch en klinisch uitdagende onderzoek, met grote aandacht voor detail, te voltooien. Haar onderzoek biedt veelbelovende resultaten voor de behandeling van patiënten met lymfoedeem.

Bij ongeveer een kwart van patiënten met borstkanker, waarvoor een operatie of radiotherapie nodig is, ontstaat beschadiging van het lymfestelsel , waardoor ophoping van lymfevocht in het weefsel op treedt. Dit Lymfoedeem is een aandoening die de kwaliteit van leven sterk beïnvloedt. Ernstig lymfoedeem kan worden behandeld door een chirurgische ingreep, die nauwkeurige beeldvorming van zowel de lymfevaten als de aderen in de aangedane ledemaat vereist.

Vooijs Award voor 3D-technologie

In 2022 ontving Tjitske Bannink de Vooijs Award voor haar scriptie ‘Implementatie van 3D-technologieën in de anaplastologie-workflow.’ Bannink won de prijs voor haar master in onderzoek van de opleiding Technische Geneeskunde aan de Universiteit Twente. Haar onderzoek was gericht op het verbeteren van het proces van het maken van gezichtsprothesen voor mensen met gezichtsafwijkingen. Het ging hierbij om afwijkingen, veroorzaakt door een chirurgische ingreep waarbij een deel of het geheel van de neus of het oor werd verwijderd wegens kanker.

Merel van der Stelt won een jaar eerder de Vooijs Award met haar stageonderzoek ‘protheses maken’ in het 3D lab van het Masanga ziekenhuis in Sierra Leone. Zij kreeg de prijs voor haar afstudeeronderzoek van de masteropleiding Technical Medicine aan de Universiteit Twente. Van der Stelt hielp met een 3D-printer, software en 3D-handscanner een 3D-lab voor protheses op te zetten.

Klinische relevantie

Peter Vooijs, naamgever van de inmiddels 10 jaar oude prijs, was aan de Universiteit Twente verbonden als Medisch Directeur van het onderzoeksinstituut MIRA en als wetenschappelijk directeur van de opleiding Technische Geneeskunde. Door zijn nadruk op het doen van wetenschappelijk klinisch onderzoek en zijn intensieve begeleiding van de klinische stages, legde hij de basis voor de klinische relevantie van de opleiding Technische Geneeskunde in de medische praktijk.