VR helpt mogelijk tegen depressies

di 16 februari 2016 - 11:00
VR
Patiënt
Nieuws

Mensen die te kampen hebben met een depressie zouden baat kunnen hebben bij therapie via virtual reality (VR). Dat stellen onderzoekers van University College London en de ICREA-universiteit van Barcelona.

De studie hiernaar werd uitgevoerd onder 15 patiënten in de leeftijd van 23 tot 61 jaar. Negen patiënten ervoeren een maand na de proef minder klachten, terwijl vier daarvan ‘significant’ minder depressieve gevoelens hadden.

Tijdens de proef droegen de patiënten een vr-headset. De onderzoekers creëerden een avatar die zich bewoog in een virtuele omgeving. De gedachte hier achter was dat de patiënt zich vereenzelvigt met de avatar, een proces genaamd ‘embodiment’. Vervolgens werden de patiënten via hun avatar getraind op het uitdrukken van emoties, bijvoorbeeld wanneer geconfronteerd met een huilend kind.

Nog geen zekerheden

Na enkele sessies werden patiënten zich via hun virtuele dubbelganger bewuster van de manier waarop zij compassie konden uiten. Dit had vervolgens weer een positief effect op hun zelfbeeld waarna depressieve klachten, zoals somberheid en angst, leken af te nemen. Deze ervaring namen patiënten mee naar sociale interacties in de echte wereld.

De onderzoekers wijzen er wel op dat het ging om een proof-of-concept en dat de resultaten vooralsnog onvoldoende aanleiding geven voor de inzet van VR in klinische omgevingen. Wel hopen de onderzoekers een grootschaliger test te kunnen gaan uitvoeren. Zij wijzen daarbij op de beschikbaarheid van relatief goedkope vr-headsets voor consumenten waardoor vr-therapie in principe voor iedereen binnen handbereik zou kunnen komen.