VVD hamert op belang thuismonitoring

16 oktober 2018
wainting-room
eHealth
Nieuws

VVD-Kamerlid Arno Rutte vindt het onbegrijpelijk dat het gebruik van mobiele apparaten voor thuismonitoring nog altijd niet in ingeburgerd. De politicus stelt tegenover de Telegraaf dat ziekenhuizen deze ontwikkeling moeten omarmen en hij wil dat dit binnen drie jaar standaard is. Volgens Rutte moet worden afgerekend met ‘gevestigde belangen’.

Met name chronisch zieken zouden van de mogelijkheid tot thuismonitoring gebruik moeten maken, vindt Rutte. Dergelijke oplossingen hebben hun waarde in de praktijk al bewezen. Zo wordt verwezen naar het Slingerland Ziekenhuis in de regio Doetinchem, waar patiënten met de chronische longziekte COPD niet langer voor controles naar het ziekenhuis moeten gaan. Via een iPad kunnen longpatiënten gegevens door aan gespecialiseerde artsen en via een videoverbinding kunnen op afstand consults worden gegeven. ‘Gevestigde belangen’ houden ontwikkeling tegen Het gebruik van thuismonitoring heeft daarnaast nog een ander voordeel. Zo worden afwijkende longwaardes eerder gedetecteerd en zodoende worden minder patiënten met spoed binnengebracht. Rutte zegt niet te begrijpen waarom ziekenhuizen, ondanks zeer bemoedigende resultaten, thuismonitoring niet standaard inzetten. Volgens hem zou thuismonitoring ook bij uitstek geschikt zijn voor patiënten met hartfalen. Rutte verdenkt ziekenhuizen ervan thuismonitoring tegen te houden omdat de poliklinieken anders een stuk leger zullen worden. Hij spreekt daarbij over ‘gevestigde belangen’ die een rol zouden kunnen spelen. Voorop staat volgens Rutte dat het roer nu om moet bij ziekenhuizen, ook vanwege de lange termijn. Vanwege ‘zelfbehoud’, stelt Rutte. Thuismonitoring in opmars Hoewel Rutte de noodklok lijkt te luiden, vinden er in Nederland steeds meer initiatieven plaats met thuismonitoring. Begin dit jaar nog startte Flow, het centrum voor Preventie, Telemedicine en Revalidatie Chronische Ziekten in Máxima Medisch Centrum (MMC), met een nieuw Remote Patiënt Management-programma (RPM). Met dit programma worden ernstig zieke patiënten met chronisch hartfalen en COPD thuis gemonitord. Het Meander Medisch Centrum (MMC) zet sinds dit jaar thuismonitoring in voor zwangere vrouwen met een (hoog) risico op zwangerschaps-complicaties. Daan Dohmen, oprichter en CEO van FocusCura, stelde onlangs nog tegenover ICT&Health dat de drempels voor het grootschalig invoeren van thuismeten – monitoring-op-afstand – in de zorg zijn verdwenen.   Openingsmanifestatie van de e-healthweek 2019 Meer weten over hoe, waarmee en met wie de zorg haar toekomst implementeert? Bezoek dan op 21 januari 2019 de jaarlijkse ICT&health Openingsmanifestatie van de e-healthweek. Entreekaarten zijn gratis, dus wacht niet en meld u snel aan want op is op!