VWS kijkt naar meer regie overheid bij digitale gegevensuitwisseling

24 oktober 2018
mr.drs_.-b.j.-bruins-5363
Gegevensuitwisseling
Nieuws

Het standaardiseren en doorvoeren van digitale uitwisseling van medische gegevens moet sneller. Het ministerie van VWS moet hierbij meer een regierol op zich nemen. Dat stelde minister Bruno Bruins (Medische Zorg & Sport) vorige week in een brief aan de Tweede Kamer. Hij baseert zijn conclusies mede op een onderzoek van consultancybureau KPMG, dat een reeks knelpunten beschrijft. Het ontbreken van een landelijke infrastructuur, duidelijkheid over de regierol van VWS en het ontbreken van een masterplan zijn enkele knelpunten die aangepakt dienen te worden.

Het rapport biedt volgens Bruins een goede foto van het complexe landschap van digitalisering van gegevensuitwisseling binnen en tussen ziekenhuizen, zorginstellingen en andere zorgaanbieders. Het Informatieberaad Zorg, waarin alle koepel- en brancheorganisaties uit de zorgsector werken aan bovengenoemde digitalisering, gebruikt deze inzichten om de sturing te verbeteren en de implementatie van de outcome-doelen te bevorderen. Op allerlei gebieden, via programma's zoals MedMij, Registratie aan de Bron en versnellingsprogramma's zoals VIPP, InZicht en OPEN wordt gewerkt aan uitvoering van deze doelen.

Voortgang digitalisering niet snel genoeg

'Met het Informatieberaad stel ik vast dat voortgang niet snel genoeg gaat,' schrijft Bruins. 'Buiten het Informatieberaad om roepen bestuurders van in het Informatieberaad deel-nemende koepelorganisaties op tot versnelling en regie vanuit VWS, zonder daarbij altijd duidelijk te zijn wat regie inhoudt. Ook diverse media zetten de digitale uitwisseling van gegevens op de agenda. Bruins geeft aan de diverse oproepen tot meer regie door VWS te herkennen en daar gehoor aan te geven. Hij zal de Tweede Kamer nog voor het einde van dit jaar over de nu te verkennen mogelijkheden vertellen. In het begin was deelname aan het Informatieberaad vrijwillig en deels vrijblijvend, maar inmiddels geldt voor deze publiekprivate samenwerking dat alle deel-nemers een deel van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor implementatie van de vier vastgestelde outcome-doelen op zich nemen, aldus Bruins. Nu partijen klaar zijn om te gaan implementeren, wordt duidelijk dat sturing op samenhang van groot belang is. Juist om deze reden is het KPMG-onderzoek uitgevoerd. Zo ontstaat zicht op overlap en afhankelijkheden tussen (implementatie)programma’s met een relatie tot de outcome-doelen. En ook waar sturing op samenhang mogelijk en/of nodig is. Collega-minister Hugo de Jonge van VWS liet recent ook al weten dat er gekeken wordt naar mogelijke wettelijke verankering van afspraken rondom gegevensuitwisseling. Ook hier moet nog dit jaar duidelijkheid over komen, aldus De Jonge in reactie op NOS-berichtgeving over haperende digitale gegevensuitwisseling in de zorg.

Informatieberaad neemt knelpunten serieus

In een eigen reactie op het KPMG-rapport schrijft het Informatieberaad dat het de knelpunten uit het rapport serieus neemt. Het Informatieberaad zet in op vijf instrumenten om samenhang te bevorderen en strakker op implementatie te sturen. 'Ik ondersteun deze interventies. Enkele knelpunten in het rapport worden nog niet volledig opgelost door de voorgestelde interventies van het Informatieberaad. Het betreft het ontbreken van een landelijke infrastructuur, duidelijkheid over de regierol van VWS en het ontbreken van een masterplan. Deze knelpunten hebben raakvlakken met een aantal moties die recent in de kamer aan de orde zijn geweest.   Openingsmanifestatie van de e-healthweek 2019 Meer weten over hoe, waarmee en met wie de zorg haar toekomst implementeert? Bezoek dan op 21 januari 2019 de jaarlijkse ICT&health Openingsmanifestatie van de e-healthweek. Entreekaarten zijn gratis, dus wacht niet en meld u snel aan want op is op!