Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

VWS stelt 75 miljoen euro beschikbaar voor OPEN

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een subsidie van 75 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het VIPP-programma OPEN. Daarmee moeten huisartsen ondersteund worden in het tijdig voldoen aan de wettelijke verplichting om patiënten elektronische inzage te bieden in hun medische gegevens.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

VWS maakt de omvang van het subsidiebedrag bekend in een aanvulling op het bericht eerder deze week dat het stimuleringsprogramma voor digitale gegevensuitwisseling in de eerstelijnszorg – OPEN – van start is gegaan. Het programma zelf loopt overigens al sinds 2018. Per 1 juni 2019 kunnen zorgverleners uit de eerste lijn – in de praktijk vooral huisartsen – echter ook een financiële tegemoetkoming aanvragen.

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) benadrukt vooral de noodzaak dat patiënten zelf ook digitaal hun medische gegevens kunnen inzien. “En natuurlijk is daarbij het veilig uitwisselen met het oog op de privacy van groot belang. Het doel hiervan is dat de huisarts meer tijd over heeft voor de patiënt.”

Meer regie over gezondheid

Per 1 juli 2020 is het voor alle zorgverleners van Nederland wettelijk verplicht om patiënten elektronische inzage te bieden in hun medische gegevens. Dan gaat het tweede deel in van de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens (deel 1 ging al in 2017 in). Zo kunnen patiënten hun eigen medische gegevens veilig digitaal inzien en beheren en daarmee meer regie over hun gezondheid en behandelingen krijgen.

In dit kader zijn of worden stimuleringsprogramma’s gelanceerd (VIPP voor ziekenhuizen en specialistische zorgaanbieders, VIPP-GGZ, InZicht voor langdurige zorg, OPEN voor de eerste lijn). Deze landelijke programma’s hebben een belangrijke plek gekregen in de hoofdlijnenakkoorden en helpen om klaar te zijn voor digitale gegevensuitwisseling van medische gegevens.

Digitale gegevensuitwisseling tijdig mogelijk

Omdat de ingangsdatum nu snel dichtbij komt, is volgens Bruins de subsidie een belangrijke stap om de verplichte digitale gegevensuitwisseling tussen huisartsen en hun patiënten tijdig mogelijk te maken. De subsidie ondersteunt huisartsen in Nederland om online inzage van medische gegevens op een veilige en inzichtelijke manier in hun praktijk in werking te stellen. Daarnaast worden er regulering doorgevoerd om de digitalisering en standaardisatie van medische gegevens te stimuleren.

Huisartsen met ervaring met elektronische inzage hebben volgens VWS aangegeven dit een fijne verdieping te vinden van het contact tussen hen en de patiënten. Het voordeel is bovendien dat vragenlijsten al vooraf ingevuld kunnen worden, patiënten aan zelfmetingen kunnen doen en het gesprek in de spreekkamer meteen de diepte in kan gaan. Ook wie aan een chronische ziekte lijdt kan baat hebben bij elektronische inzage in gegevens.

Dankzij de subsidie kunnen de ICT-systemen geschikt worden gemaakt, huisartsen opgeleid en patiënten voorgelicht. Het programma OPEN werkt samen met expertisecentrum Pharos, zodat alle inzichtelijke medische informatie ook toegankelijk is voor laaggeletterden en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden.

Voldoen aan wettelijke verplichting

LHV-bestuurder Carin Littooij stelt dat koepelorganisaties NHG, InEen en LHV er met OPEN voor willen zorgen dat alle huisartsen kunnen voldoen aan de wettelijke verplichting en dat patiënten elektronische inzage kunnen krijgen in hun eigen gezondheidsgegevens. “De subsidie vanuit VWS geeft ons de kans om huisartsen zo goed mogelijk te ondersteunen bij de implementatie in de praktijk en om de technische randvoorwaarden die nodig zijn voor hen te regelen.”

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen