Search
Close this search box.
Search

VWS verlengt periode inschrijven voor proeftuin Inzicht

De overheid verlengt de termijn waarbinnen instellingen voor langdurige zorg zich kunnen inschrijven om proeftuin te worden voor digitale gegevensuitwisseling. Het ministerie van VWS liet halverwege april weten dat het via een tender nog eens 17 proeftuinen wil opzetten binnen het stimuleringsprogramma InZicht, om zo digitale gegevensuitwisseling in de langdurige zorg te versnellen. Tot dusver subsidieerde het ministerie van VWS vier proeftuinen.

In de proeftuinen worden per toepassing vraagstukken op het gebied van techniek, informatie en zorgproces beproeft. VWS wil via de tender partijen in de zorgsector opdracht verlenen om te onderzoeken hoe de versnelling van informatie-uitwisseling binnen de langdurige zorg in gang gezet kan worden door middel van het opzetten van ‘proeftuinen’. De inschrijftermijn hiervoor is nu verlengd tot 27 mei. Ook is er een tweede vragenronde ingepland.

Versnelling gegevensuitwisseling

InZicht is het programma van VWS dat de digitale gegevensuitwisseling in de langdurige zorg moet versnellen. Het gaat hierbij om gegevensuitwisseling tussen cliënt en zorgprofessional, tussen zorgprofessionals onderling én tussen de langdurige en curatieve zorg. Binnen InZicht, vergelijkbaar met programma’s zoals VIPP voor de ziekenhuissector, richt versnelling van digitale gegevensuitwisseling zich op drie toepassingen: Persoonlijke Gezondheidsomgeving, eOverdracht en Medicatieoverdracht.

InZicht richt zich op het versnellen van de digitale gegevensuitwisseling binnen de modules Persoonlijke Gezondheidsomgeving, de verpleegkundige eOverdracht en de Medicatieoverdracht. In proeftuinen wordt per module toegewerkt naar oplossingen op het gebied van techniek, informatie en zorgproces. Kleine teams van organisaties moeten binnen een zorgketen (bijvoorbeeld een verpleeghuis met wijkverpleging, ziekenhuis of huisartsonderzoeken) experimenteren, kinderziektes in kaart en brengen en oplossingen bedenken die ook aan de praktijk getoetst worden. het eindpunt is dus een concreet resultaat: de versnelde digitale gegevensuitwisseling is tot stand gebracht.

Van 4 naar 17 proeftuinen

Tot dusver subsidieerde het ministerie vier proeftuinen. waaronder een met e-overdracht in Amsterdam en drie met ontsluiting van gegevens naar een PGO. Deze laatste drie proeftuinen zijn van Carintreggeland en Ziekenhuisgroep Twente, Alliade en Tjongerschans (Friesland) en het samenwerkingsverband van Sensire en Slingeland met huisartsen Oude IJssel en Naast. In de afgelopen april uitgekomen ICT&health 2 stond een achtergrondartikel over twee van deze proeftuinen, die voortgekomen zijn uit door brancheorganisatie Actiz georganiseerde brainstormsessies onder de naam Versnellingskamer (zie ook ICT&health 1, februari 2019).

VWS ging vorig jaar van start met InZicht, dat de digitale gegevensuitwisseling in de care-sector moet stimuleren. Kennisinstituut Nictiz kwam op basis van eigen onderzoek eind vorig jaar met een reeks aanbevelingen om digitale informatie-uitwisseling te verbeteren in de langdurige zorg. De resultaten van dit onderzoek, inclusief aanbevelingen werden gepubliceerd in het rapport ‘Op weg naar betere informatie-uitwisseling in de langdurige zorg’.

Drempels

Uit het onderzoek kwam onder meer naar voren dat zowel cliënten als zorgprofessionals van instellingen in de langdurige zorg tegen verschillende problemen aanlopen bij digitalisering van gegevensuitwisseling in een zorgketen. Zo ontbreekt vaak een actueel en volledig overzicht van gegevens. Daarnaast is het net als in de cure nog vaak nodig dat zorgverleners gegevens overtypen of dat de cliënt zijn gegevens opnieuw moet doorgeven.

Ook stokt de overdracht van gegevens en is de betekenis van informatie niet altijd hetzelfde. Hierdoor is regie van cliënten over de eigen gezondheidsgegevens nog niet mogelijk. Daarnaast is het lastig voor de zorgverlener om op basis van gebrekkige informatie passende zorg met en voor zijn cliënt te bepalen.

Martijn Kregting

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
GIDH
Global Initiative on Digital Health (GIDH) officieel van start
Oncologienetwerk
Nieuw oncologienetwerk Noord- en Oost-Nederland
Verbeterprogramma ouderenzorg
Samenwerking centraal in verbeterprogramma Samen Beter
eiwitten
Menselijke eiwitten herkennen met nieuwe techniek
Digitale proeftuin
Digitale proeftuin maakt wegwijs in nieuw UZI-stelsel
challenge
Digivaardig in de zorg komt weer met Digifit challenge
Veertien IZA-partners hebben Digizo.nu opgericht om te helpen bij het opschalen van bewezen zorginnovaties.
Digizo.nu helpt bewezen innovaties opschalen
Robotchirurgie
Robotchirurgie in de ruimte
authenticatie
Stapsgewijs leren in pilot ZORG-ID Smart
revalidatiezorg epd
Nieuw EPD voor de revalidatiezorg
Volg jij ons al?