Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Webinar over Europese digitale gezondheidsmarkt

Op 9 maart organiseren VNO-NCW en MKB Nederland, samen met de Federatie voor Gezondheid, het Finse Innovatiefonds Sitra en ICT&health een anderhalf uur durend webinar over de in opkomst zijnde Europese digitale B2C-gezondheidsmarkt. De organisaties pleiten al geruime tijd om het hergebruik van medische data te regelen. Daarbij wordt gekeken naar een succesvol Fins voorbeeld om de mogelijkheden van hergebruik van medische data voor een betere gezondheid te kunnen realiseren.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Het webinar vindt plaats op dinsdag 9 maart van 09u00 tot 10u30. Aanmelden voor het webinar over de digitale gezondheidsmarkt in Europa kan door een e-mail te sturen naar a.peters@federatievoorgezondheid.nl.

Onlangs hebben VNO-NCW en MKB Nederland samen met zusterorganisaties uit Duitsland, Frankrijk, Denemarken en Ierland de position paper ‘The need for a common European Health Data Space’ gepubliceerd. Daarin wordt onder andere gepleit voor Europese spelregels om hergebruik van medische data te regelen. Daaronder valt ook het combineren van deze gegevens met bijvoorbeeld gedrags- of genomische data voor onderzoeks- en behandelingsdoeleinden.

Europese digitale gezondheidsmarkt

Het webinar wordt georganiseerd door enkele initiatiefnemers van de genoemde position paper. Zij zien de opkomst van een Europese digitale gezondheidsmarkt die als hefboom kan gaan dienen voor duurzamere gezondheidssystemen en uiteindelijk gezondere burgers.

Een goed functionerende B2C-gezondheidsmarkt ontstaat echter niet vanzelf. Het gevaar is dat publieke belangen in het gedrang komen. Daarom moeten nagedacht worden over hoe de juiste marktomstandigheden, proactief, kunnen vormgeven en ervoor zorgen dat Europese waarden standaard worden ingebed in de nieuwe gezondheidsdiensten. Door dit te doen, zal Europa het grote gezondheidspotentieel van deze opkomende markt kunnen benutten.

Tijdens het webinar zal het Finse innovatiefonds Sitra – een van de toonaangevende instituten op dit gebied in Europa – hun visie op het onderwerp delen en ook de resultaten presenteren van hun onderzoek naar wearables en welzijnsgegevens dat in juni en juli 2020 in Finland, Frankrijk, Duitsland en Nederland uitgevoerd is.

Webinar programma

Het programma van het webinar is als volgt samengesteld.

  • Opening & welkom: Thomas Plochg, directeur Federation for Health (moderator)
  • Introductie van het onderwerp in Europees perspectief: Jaana Sinipuro, projectdirecteur, IHAN – Human-driven data-economie, Finnish Innovation Fund Sitra
  • Resultaten van de Health Wearable Survey Finnish Innovation Fund Sitra: Tiina Harkonen, Leading Specialist, IHAN – Human-driven data economy, Sitra
  • Presentatie van enkele voorbeelden van digitale gezondheidsdiensten in Nederland
  • Paneldiscussie met experts die reflecteren over de opkomende digitale gezondheidsmarkt
  • Lounge van de gezondheidsdata-uitdaging door het Finse innovatiefonds Sitra

Europees initiatief

De nieuwe Europese Commissie heeft als prioriteit om te komen tot European Health Data Spaces. Het doel is om uitwisseling van gezondheidsgegevens makkelijker uitwisselbaar en toegankelijker te maken. Het initiatief moet in eerste instantie de samenleving ten goede komen, omdat innovatieve technologieën en behandelingen vergemakkelijkt worden en wetenschappelijk onderzoek naar gezondheid wordt versneld. De ondernemersorganisaties die aan de position paper werkten, omarmen dit Europese initiatief.

VNO-NCW en MKB-Nederland riepen in oktober 2019 alle grote ICT-leveranciers in de zorg al op om zich aan te sluiten bij het maart dat jaar gepresenteerde manifest Samen Vooruit. De meeste leveranciers, inclusief Chipsoft, hebben dat gedaan. Zij werken in de gelijknamige taskforce van VNO-NCW, MKB-Nederland en VWS, samen om dat manifest in de praktijk uit te werken en tot een succes te maken. Met ‘Samen vooruit’ willen de ondernemersorganisaties gestandaardiseerde digitale gegevensuitwisseling in de zorg versnellen.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen