Wegiz: allereerste verplichte gegevensuitwisseling tussen huisarts en apotheek

14 november 2023
Wegiz
Gegevensuitwisseling
Nieuws

In de tweede week van november is de eerste verplichting omtrent digitale gegevensuitwisseling op basis van Wegiz van kracht geworden. Het gaat om het versturen van recepten naar ‘terhandstellers’ die voor het overgrote deel uit apothekers bestaan.

De eerste gegevensuitwisseling die onder de Wegiz (Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg) verplicht wordt, is begin november in de Staatscourant gepubliceerd. Het gaat om de gegevensuitwisseling ‘Versturen van recept door huisarts aan terhandsteller’ (VRHT), hetgeen een  onderdeel is van de gegevensuitwisseling ‘medicatieoverdracht’. De nieuwe regel op basis van de Wegiz betekent concreet dat huisartsen en terhandstellers, meestal apothekers, vanaf 1 januari 2024 wettelijk verplicht zijn om recepten (medicatieafspraken) elektronisch uit te wisselen.

Wegiz is kaderwet

De Wegiz die dit jaar op 1 juli in werking is getreden, gaat over de ‘juiste informatie op de het juiste moment op de juiste plek’, zodat zorgverleners aan patiënten en cliënten goede en veilige zorg kunnen bieden. Wegiz is een kaderwet en dat betekent dat de wet gaandeweg wordt opgetuigd met aanvullende regels in de vorm van Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB). En elke AMvB moet dan weer door de Eerste en Tweede Kamer worden aangenomen. In feite is de Wegiz-reis, sinds de wet op 1 juli werd aangenomen, dus nog maar net begonnen. En nu is er dus de allereerste verplichting officieel afgekondigd. De AMvB VRHT bestaat uit 2 delen, die zorgaanbieders verplichten tot:

  1. Het elektronisch versturen van het recept door de huisarts aan de terhandsteller (VRHT). Deze verplichting treedt per 1 januari 2024 in werking.
  2. Het beschikbaar stellen van de medicatieafspraak (het recept) door de huisartspraktijk aan een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Betreffende verplichting treedt op een later moment in werking zodat de huisartspraktijken die nog geen PGO-aansluiting hebben (3%), nog genoeg tijd hebben om alsnog de PGO-aansluiting te realiseren.

Meerjarenagenda Wegiz

Het Ministerie van VWS heeft samen met het veld (vertegenwoordigd in het Informatieberaad Zorg) een Meerjarenagenda opgesteld waarin is bepaald welke gegevensuitwisselingen de komende jaren nog verder prioriteit hebben. De Meerjarenagenda Wegiz (MJA) is een van de instrumenten die ingezet door VWS om de zorgsector te informeren over welke vorm van gegevensuitwisseling wanneer aangepakt wordt. Het is een agenda die regelmatig aangepast en bijgewerkt wordt. De agenda biedt een overzicht van gegevensuitwisselingen die zijn voorgesteld om verplicht elektronisch te laten verlopen.

De meest recente versie, van september, bevat elf gegevensuitwisselingen. Per gegevensuitwisseling worden in de agenda onder andere het doel, de context, scope, toegevoegde waarde en de verwachte ingangsdatum van de wettelijke verplichting beschreven. Met de eerste verplichte  gegevensuitwisseling die onder de Wegiz verplicht wordt per 1 januari 2024, is nu een in ieder geval een eerste belangrijke stap gezet, die ervoor zorgt dat elke patiënt een actueel en compleet medicatieoverzicht heeft.