Wegwijzer bekostiging e-health aangeboden aan Tweede Kamer

18 oktober 2017
Nieuws

Demissionair minister Schippers van VWS heeft de Tweede Kamer onlangs de Wegwijzer bekostiging e-health aangeboden. Deze wegwijzer moet partijen zoals zorgaanbieders en -verzekeraars hulp bieden bij afspraken over de e-health gerelateerde zorginkoop. De wegwijzer is opgesteld door de NZa.

In deze wegwijzer staan volgens Schippers alle bekostigingsmogelijkheden waarbinnen zorgaanbieders en zorgverzekeraars afspraken kunnen maken over e-health. Hierin zijn ook de nieuwe regels geschetst voor het registreren en declareren van e-consulten in de medisch specialistische zorg die vanaf 1 januari 2018 zullen gelden.

Bekostiging e-health steeds actueler

Met het groeiend belang van e-health in de gezondheidszorg, wordt ook de bekostiging ervan steeds actueler. Deze bekostiging verschilt per sector. Een huisarts krijgt op een andere manier betaald (via een inschrijftarief per patiënt en consulten) dan een ziekenhuis (na afsluiten van een subtraject). Een fysiotherapeut krijgt weer betaald per zitting en een ggz-instelling op basis van het zorgprofiel.

De NZa bracht eind september de 'Wegwijzer bekostiging e-health' uit. Hier in staat wat binnen de huidige bekostiging al mogelijk is aan afspraken maken over e-health tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Met het overzicht wil de NZa stimuleren dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars afspraken maken over e-health in het belang van de burger. Bekostiging en regels mogen innovatie niet in de weg staan.

Bekostiging die e-health stimuleert, faciliteert

De publicatie is een eerste stap, stelt de NZa. De autoriteit wil toe naar een bekostiging die e-health faciliteert en stimuleert. ‘We gaan daar verdere stappen in zetten,’ laat de toezichthouder weten. Recent werd al bekend dat de autoriteit per 1 januari 2018 toestaat dat zorgaanbieders in de medisch-specialistische zorg ook schriftelijke (e-mail) of (video)belconsulten declareren.

Minister Schippers stelde in de Tweede Kamer over de verdere stappen die de NZa wil nemen: 'Over overige toekomstige stappen ten aanzien van e-health en bekostiging voortgang zult u, tezamen met het verschijnen van de jaarlijkse e-health monitor, voor het einde van het dit jaar geïnformeerd worden via een voortgangsrapportage e-health en zorgvernieuwing.