Whitepaper over AI in ouderenzorg gepubliceerd

30 november 2023
AI
AI
Nieuws

Het recente whitepaper 'AI in de ouderenzorg', uitgegeven door ActiZ en Vilans, belicht de inzet van Artificiële Intelligentie (AI) in de Nederlandse ouderenzorg. Het document toont aan hoe AI de kwaliteit van zorg kan verbeteren en de werklast voor zorgmedewerkers kan reduceren. Tevens blijkt dat kunstmatige intelligentie kan helpen bij het realiseren van efficiëntere processen en de zelfredzaamheid van cliënten kan verhogen.

In de Nederlandse ouderenzorg is er groeiende aandacht voor de potentie van kunstmatige intelligentie (AI). Dit komt naar voren in het recente whitepaper 'AI in de ouderenzorg', waarin de kansen en uitdagingen van AI in de  ouderenzorg uitgebreid worden belicht.

Ouderenzorg toegankelijk houden

AI-systemen kunnen een aantal taken uitvoeren zoals voorspellingen doen, aanbevelingen geven en ondersteunen bij beslissingen. Kunstmatige intelligentie redeneert op basis van data en vooraf ingestelde beslisregels. Deze systemen verschillen in autonomie en leervermogen en zijn niet op zichzelf intelligent, maar versterken de menselijke intelligentie door context en dieper begrip aan data te geven.

Het whitepaper benadrukt dat AI kan helpen om de zorg toegankelijk, kwalitatief en betaalbaar te houden. Dit past binnen de ambitie van het IZA tot verdere digitalisering maar ook bij het streven om de zorgprofessional te ontlasten door het verminderen van administratieve lasten. Kunstmatige intelligentie kan daarbij zeker helpen en zo bijdragen aan het werkplezier van zorgmedewerkers.

Slim automatiseren

AI in de ouderenzorg ondersteunt op diverse manieren, zoals door het automatiseren van administratieve processen, het ondersteunen van besluitvorming en het bevorderen van zelfredzaamheid bij cliënten. Dit verbetert niet alleen de efficiëntie, maar ook de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg.

Voorbeelden uit de praktijk laten zien dat AI-medewerkers helpt bij het optimaliseren van roosters, spraakgestuurd rapporteren en monitoring van cliënten en systemen. Een opvallend voorbeeld is de 24/7 monitoring van cliënten met behulp van bijvoorbeeld sensors. Met de inzet van dergelijke
AI-systemen krijgen medewerkers tijdig meldingen op een wearable als er een gevaarlijke situatie zoals een hoog valrisico dreigt te ontstaan. Het paper biedt ook meerdere praktijkgerichte aanbevelingen voor de sector en benadrukt het belang van een goede visie en samenwerking bij de ontwikkeling en inzet van AI-toepassingen.

Vier voorbeelden AI in ouderenzorg

In het whitepaper staan onder meer vier belangrijke AI-opties, die al in diverse ouderenorganisaties met succes worden ingezet:  

1. Dicteersoftware voor spraakgestuurd rapporteren
Deze software zet gesproken tekst om in geschreven rapportages en integreert dit in het ECD. Deze innovatieve benadering wordt onder meer al op grote schaal toegepast door zorgorganisaties in Zuid-Limburg, zoals Sevagram, Levanto, Cicero en Vitalis-Parc Imstenrade.

2. AI-gedreven planningstool
Deze tool optimaliseert de bedrijfsvoering door efficiëntere dienstindelingen mogelijk te maken. Er zijn meerdere soorten tools beschikbaar zoals bijvoorbeeld TONOS. Dit is een slimme, digitale oplossing met AI die zorgprofessionals snel en flexibel optimale capaciteitsplanning en looproutes laat maken.

3. Proactieve monitoring en zorg op afstand
Sensoren en camera’s geven steeds vaker op slimme wijze inzicht in de gezondheid en veiligheid van cliënten. Met slimme sensoren kunnen mensen die ’s nachts opstaan of die een verhoogd valrisico hebben, effectief worden gedetecteerd. Er wordt zelfs al geprobeerd om onbegrepen gedrag met behulp van sensoring en camera’s beter te leren begrijpen.

4. Zorgrobots
Deze variëren van fysieke machines tot sociale robots die interacties ondersteunen en zelfredzaamheid bevorderen. Onder meer in de zorgorganisatie Philadelphia wordt met succes veel werk gemaakt van de inzet van met name sociale robots.