Wim van Harten nieuwe voorzitter mProve

3 maart 2022
Wim-van-harten-foto-Masha-Bakker-vermelden
Digitalisering
Nieuws

Wim van Harten, voorzitter van de raad van bestuur van het Rijnstate ziekenhuis (Arnhem), wordt per 1 maart 2022 ook voorzitter van het samenwerkingsverband mProve. Van Harten volgt Jan Harm Zwaveling op (bestuursvoorzitter Maxima MC), die na het bereiken van het einde van zijn termijn het voorzitterschap van mProve overdraagt.

Samenwerkingsverband mProve telt zeven ziekenhuizen. In 2018 begonnen vijf ziekenhuizen met het mProve project: Albert Schweitzer ziekenhuis (Dordrecht), Isala (Zwolle), Jeroen Bosch Ziekenhuis (’s-Hertogenbosch), Máxima MC (Veldhoven) en Rijnstate (Arnhem). Noordwest Ziekenhuisgroep (Den Helder, Alkmaar) trad in februari 2021 toe tot het netwerk van topklinische ziekenhuizen, het Zuyderland Medisch Centrum (Sittard, Geleen) in mei 2020.

Focus mProve

De ziekenhuizen werken samen aan projecten die ieder ziekenhuis afzonderlijk niet (direct) kan realiseren. De focus van het samenwerkingsverband ligt bij de hoofdthema’s Connected Care (innovatieve zorg met behulp van digitale oplossingen), Data Analytics (opbouw van een gezamenlijk dataplatform en inzet van data analytics ter ondersteuning van de andere hoofdthema’s) en Merkbaar Beter (zorginhoudelijke en andere vormen van kwaliteitsverbetering).

In mei 2020 maakte mProve bekend dat VIPP-koploperstraject vande vijf destijds in het netwerk verenigde ziekenhuizen duidelijke resultaten heeft opgeleverd. Zo zijn er door de uitwisseling van kennis en lessons learned over het mProve-programma voor laaggeletterden goede resultaten behaald. Wel bleek de subsidieverantwoording veel administratielasten mee te brengen. De samenwerkende ziekenhuizen geven het koploperstraject in 2021 een vervolg.

Kracht van netwerk

“Het afgelopen jaar hebben we ons netwerk van topklinische ziekenhuizen kwantitatief én kwalitatief zien groeien”, stelt scheidend voorzitter Zwaveling. “We mochten twee nieuwe ambitieuze ziekenhuizen verwelkomen en als mProve community hebben we, door te werken aan digitale oplossingen en met technieken als artificial intelligence en data analytics, stappen gezet om onze zorg te innoveren en merkbaar beter te maken. Dat is ook de kracht van het netwerk, omdat je over de muren van de ziekenhuizen heen samenwerkt.”

Opvolger Van Harten werkt als bestuursvoorzitter van Rijnstate al jaren aan het realiseren van een digitale transitie van de ziekenhuiszorg, zo vertelde hij in 2020 in een interview met ICT&health. Als bestuurder van een topklinisch ziekenhuis met een strak financieel regime investeert hij bij voorkeur in bewezen effectieve digitale oplossingen, aldus Van Harten. Daar waar dat nog niet mogelijk is, wil Rijnstate voorop lopen, bij voorkeur in nauwe samenwerking met andere netwerkpartners (zoals mProve) en ICT-aanbieders.

Meer vaart en inhoud

Van Harten stelt het een eer en uitdaging te vinden om het voorzitterschap van mProve op zich te nemen. “Samen met onze zeven topklinische partners geven we de komende jaren meer vaart en inhoud aan onze samenwerking, denk bijvoorbeeld aan onze zorgverbeterprojecten, uitbouw van ons data analytics-platform en projecten op het gebied van digitalisering en zorg thuis. Dit draagt voor elk van de mProve-leden bij aan een betere regionale positie, en gezamenlijk bieden we betere oplossingen voor de uitdagingen die op ons af blijven komen.”