Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Zelfmetingen versturen naar zorgaanbieder via PGO

Sinds kort kunnen mensen via hun PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving) en het LSP+ zelfmetingen naar hun zorgaanbieder versturen. Dit betekent voor bijna 1.500 huisartsen en hun patiënten een enorme stap voorwaarts in het zorgproces, stellen Reinier Balt – projectmanager bij VZVZ – en Mariëtte Willems – huisarts en CMIO bij gebruikersstichting LEGIO. LSP+ is een dienst voor gegevensuitwisseling die op basis van MedMij gebruikmaakt van het Landelijk Schakelpunt (LSP).

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Eind 2019 vonden de eerste pilots klaar waarbij mensen vanuit hun PGO gegevens bij hun huisarts ophalen via LSP+. Inmiddels is het aantal gebruikers fors opgeschaald. Volgens Balt werden er vorige maand al 10.000 berichten uitgewisseld met PGO’s, zo stelt hij in een nieuwsbericht van VZVZ. “Tot nu toe haalden patiënten hun medische gegevens op in hun PGO. Dat patiënten nu medische gegevens, in de vorm van zelfmetingen, via hun PGO naar hun zorgaanbieder versturen is van grote waarde.”

Invulling aan VIPP Open

Gebruikersstichting LEGIO geeft volgens CMIO Willems met deze ontwikkeling voor huisartsenzorg samen met regionale coalities invulling aan VIPP OPEN. Dit is de stimuleringsregeling voor de eerstelijns zorg – met name huisartsen. Sinds eind vorig jaar zijn vrijwel alle huisartsen met behulp van OPEN aangesloten op MedMij.

Willems stelt dat er een intensieve samenwerking voor nodig was om dit te bereiken. Zo paste de gegevensdienst Zelfmetingen in eerste instantie niet bij de informatisering in de huisartsenzorg. De gebruikersstichting heeft daarop samen met VZVZ, Nictiz, MedMij en verschillende leveranciers – waaronder het door VZVZ beheerde LSP+ – aan een oplossing gewerkt, zodat de gegevensdienst aansloot bij het zorgproces in de dagelijkse praktijk.

Het resultaat van de samenwerking is dat een patiënt zijn of haar zelfmetingen naar de huisarts kan versturen via een PGO. De huisarts ontvangt dit in diens informatiesysteem bij de inkomende berichten en kan het als metingen in het dossier opslaan. De patiënt kan deze gegevens dan weer via de huisartsgegevens in zijn PGO zien. Willems: “Er vindt nu via de PGO echte interactie plaats tussen patiënt en huisarts.”

Versturen zelfmetingen via PGO

Met het versturen van zelfmetingen zitten de deelnemers nog in de fase van gecontroleerde livegang, vervolgt Balt (VZVZ). Na afronding van deze GLG kan de uitwisseling opgeschaald worden, zodat gebruikers van LSP+ aan zorgaanbiederskant kunnen voldoen aan de eisen van de VIPP-regeling.

Onder deze eisen valt onder meer dat een PGO en LSP+ het MedMij-label hebben, dat aantoont dat de medische gegevens veilig worden uitgewisseld. Balt hierover: “We ondersteunen behalve VIPP OPEN ook VIPP 5, VIPP GGZ en VIPP VG. Zo werken we gericht mee aan het veilig elektronisch uitwisselen van medische gegevens in de zorg.”

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen