Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

ZGT: bedsensors voor contactloze monitoring vitale functies

Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) is een pilot begonnen met de EarlySense-bedsensor, een systeem om contactloos en continu ademhaling en hartslag bij vitaal bedreigde patiënten te monitoren. De EarlySense-bedsensoren wordt in eerste instantie ingezet op vier bedden voor Covid-19 patiënten. Doel van de inzet is om door vroegtijdige waarschuwing voor mogelijke problemen complicaties en overlijden te voorkomen. Sinds het begin van de coronacrisis heeft een groot aantal ziekenhuizen vormen van monitoring op afstand ingezet bij Covid-19 patiënten.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Een sensorplaat onder het matras zorgt voor contactloze monitoring van hartslag en ademhaling en stuurt de gegevens via een afgeschermd netwerk naar de monitor naast het bed en naar de centrale verpleegpost. De patiënt zit niet vast aan draden of pleisters met sensoren en kan dus vrij bewegen in bed.

Monitoring voor vroegtijdige herkenning

Als de hartslag of ademhaling boven of onder de vooraf (individueel) vastgestelde grens komt, gaat het alarm op de pieper van de verpleegkundige af. Het monitoring-systeem ondersteunt hen en andere hulpverleners zo in het vroegtijdig herkennen van complicaties bij vitaal bedreigde patiënten.

De pilot met de EarlySense bedsensor was eigenlijk bedoeld voor patiënten die op de acuut geriatrische bedden (AGU) worden opgenomen. In verband met de corona-crisis deze afdeling tijdelijk omgevormd tot Covid-afdeling. De EarlySense bedsensor vormt volgens de ziekenhuisgroep een welkome aanvulling bij de behandeling van deze patiënten, omdat monitoring op afstand de noodzaak voor onder meer beschermende kleding vermindert.

‘Waardevolle aanvulling’

Het meten van de ademhaling is, zeker bij Covid-19 patiënten, een belangrijke parameter om achteruitgang te signaleren. Normaal gesproken wordt deze taak persoonlijk door de verpleegkundige uitgevoerd door aan het bed van de patiënt de ademhaling per minuut te tellen. “Juist in deze tijd is het een waardevolle aanvulling in de behandeling van onze patiënten omdat continu en contactloos meten van ademhaling en hartslag leidt tot vroegtijdige signalering en snellere interventie bij ernstige zieke Covid-19 patiënten”, aldus Cor Luyten, Klinisch geriater ZGT.

De belangrijkste maat voor achteruitgang bij vitaal bedreigde patiënten is verandering van de ademhalingsfrequentie. Deze, en ook andere vitale waarden, wordt normaal gesproken iedere acht uur gemeten. De bedsensor zorgt contactloos voor continue meting van de ademhalingsfrequentie, die wordt vastgelegd en gerapporteerd in trendlijnen. Hierdoor valt al heel vroeg op als er een verandering optreedt.

Minder morbiditeit, mortaliteit

Vroegtijdige herkenning van de vitaal bedreigde patiënt kan leiden tot tijdige en adequate actie waardoor morbiditeit en mortaliteit verminderen. Wetenschappelijke studies hebben volgens ZGT aangetoond dat de gemiddelde ligduur in het ziekenhuis met 7,6-9,0 procent omlaag ging als gevolg van vroege herkenning en interventie. Verder zou het aantal heropnames met 19 procent verminderd zijn en het aantal keren dat een patiënt valt met 47 procent.

De afgelopen jaren is de bedsensor van EarlySense vaker ingezet bij ziekenhuizen en zorginstellingen. Het Franciscus Gasthuis (Rotterdam) werkt er al sinds mei 2018 mee, terwijl zorgaanbieder Cordaan het systeem sinds eind 2018 inzet in haar zorgconcept WijkKliniek. Icare Verpleging & Verzorging en Zorgcentrale Noord (ZCN) zet sinds juni van dit jaar bedsensoren van Sensara in om te komen tot reductie van het aantal keren dat dwalende cliënten vallen.

Monitoring op afstand

Een groot aantal ziekenhuizen heeft sinds de start van de coronacrisis sensors ingezet voor monitoring van vitale functies op afstand, waaronder het UMCU, het Radboudumc, het St. Antonius en het Slingeland ziekenhuis. Meestal werden de sensors al in (uitgebreide) pilots getest toen de eerste coronagolf losbarstte.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen