Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Ziekenhuis komt steeds vaker aan huis

Wanneer verpleegkundigen vanuit het ziekenhuis naar de patiënt thuis komen, heeft dat zowel voor het ziekenhuis als de patiënt de nodige voordelen. Bij het Albert Schweitzer ziekenhuis gebeurt dat steeds vaker. In twee jaar tijd is het aantal patiënten dat verpleegkundige zorg thuis ontvangt van het Albert Schweitzer ziekenhuis zelfs al bijna verdubbeld.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Het gaat om ruim 4.000 patiënten die in die twee jaar door het ziekenhuis thuis bezocht werden. De verwachting is dat het aantal patiënten dat in 2022 op een verpleegkundige thuis op bezoek mocht rekenen, zelfs de 18.000 overstijgt. Het team van zogenaamde reizende verpleegkundige dat in 2023 alweer 25 jaar bestaat, zal onder de nieuwe naam ThuisBeter verder gaan. Een naam die krachtiger en meer tot de verbeelding spreekt dan de naam Transmuraal Team.

In een tijd van steeds grotere drukte in het ziekenhuis zorgt dit team er voor dat het ziekenhuis de hoognodige capaciteit vrijhoudt voor andere patiënten. Voor de patiënt was het sowieso altijd al een uitkomst maar zorg aan huis zal een belangrijker pijlen worden. Niet alleen omdat de werkdruk in het ziekenhuis al steeds meer toeneemt maar ook omdat een nieuwe golf wordt verwacht van chronische en oudere patiënten.

Voordelen van ziekenhuis zorg aan huis

“Verpleegkundige zorg thuis spaart een ziekenhuisbezoek uit, of zorgt ervoor dat een patiënt eerder naar huis mag na een opname”, vertelt Claudia Jonker, afdelingshoofd van ThuisBeter. “Ons team verzorgt handelingen die normaal gesproken zouden plaatsvinden op de polikliniek of in de kliniek. Voor de patiënt is dat fijn, maar ook voor het ziekenhuis is het een uitkomst. Medisch specialisten roepen onze hulp vaker in, omdat alles in het ziekenhuis doen steeds lastiger wordt en op termijn waarschijnlijk niet lukt. Door corona zijn we ons daar nog bewuster van geworden.” Het is ook mogelijk dat de verpleegkundige van ThuisBeter bij de patiënt komen op verzoek van de huisarts. Zoals bijvoorbeeld bij palliatieve sedatie.

Zelfstandigheid aanleren

Dankzij technische innovatie en steeds betere geneesmiddelen is het mogelijk geworden dat zorg thuis op een veilige manier kan plaatsvinden. “Alleen maar het verplaatsen van zorg is voor de toekomst niet genoeg, dan spaar je er geen capaciteit mee uit. Het moet efficiënter en gerichter en dat lukt ook. Bepaalde medicijnen bij kanker kunnen tegenwoordig eenvoudiger worden toegediend, met een injectie in plaats van een infuus. Daardoor kan het makkelijker thuis. Maar ook een infuus, waarvoor bijvoorbeeld een patiënt met longkanker voorheen regelmatig naar de dagbehandeling kwam, kan nu vaak thuis worden gegeven”, gaat Jonker verder.

De verpleegkundigen van ThuisBeter leren de patiënten zelfstandig om te gaan met medicatie of hulpmiddelen. Uiteraard alleen wanneer zij denken dat dit op een veilige manier kan en de patiënt daartoe in staat is. Het voordeel is dat de verpleegkundigen dan minder vaak aan huis hoeven te komen. Hierdoor ontstaat weer meer ruimte om andere patiënten te kunnen helpen”, aldus Jonker. “Dat biedt de ruimte om weer nieuwe patiënten te kunnen bedienen.”

‘Onze zorg gaat altijd door’

Het Albert Schweitzer ziekenhuis wil bij gelijkblijvende capaciteit de groeiende zorgvraag in de komende jaren opvangen met een meerjarenstrategie waarbij ‘Onze zorg gaat altijd door’ als motto zal dienen.
Nog maar weinig ziekenhuizen hebben hun eigen reizende verpleegkundigen. Het team van ThuisBeter bestaat uit achttien verpleegkundigen met bijna allemaal een specialisatie en ruime ervaring. Zij zijn veelal ondergebracht bij externe thuiszorgorganisaties. Jonker ziet het als een groot voordeel dat de verpleegkundigen deel uitmaken van haar ziekenhuis.

“Zij kennen onze behandelaren en apothekers en kunnen direct contact met hen leggen als dat nodig is. En ze hebben wanneer ze bij de patiënt zijn toegang tot het dossier. Door de korte lijnen is er veel vertrouwen, zijn minder overdrachten nodig en houden wij de patiënt makkelijker in het vizier.”

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen