Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Ziekenhuizen stemmen in met akkoord medisch-specialistische zorg

Nederlandse ziekenhuizen hebben in meerderheid ingestemd met het onderhandelaarsakkoord medisch-specialistische zorg 2019-2022. Dat stelt koepelorganisatie NVZ. Daarmee is de sector als eerste akkoord gegaan met de afspraken die koepel- en brancheorganisaties gemaakt hebben met de overheid om de groei van zorguitgaven in ziekenhuizen ingrijpend te beperken. Hiervoor zijn ook investeringen in ICT en e-health nodig.

De leden van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) spraken zich tijdens de Algemene Vergadering van 9 mei uit over het onderhandelaarsakkoord medisch-specialistische zorg. De NVZ-leden stemden met ruime meerderheid in. De overige partijen moeten het akkoord voor 25 mei aan hun achterban voorleggen. Onderdeel van het akkoord is de inzet van e-health en andere innovatieve zorgtoepassingen om huidige zorgvormen te vervangen of aan te vullen.

Het akkoord werd eind april gesloten tussen VWS (minister Bruins), overkoepelende organisaties in de medisch-specialistische zorg, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars. Om de kwaliteit van zorg op niveau te houden en zelfs te verbeteren, zijn afspraken gemaakt over een beweging naar de juiste zorg op de juiste plek door de juiste professional op het juiste moment en tegen de juiste prijs. Verder zijn afspraken gemaakt over het terugdringen van regeldruk zoals het schrappen van dubbele registraties en over de aanpak van uitdagingen op de arbeidsmarkt.

Broodnodige investeringen in ICT, e-health

Hoewel de verwachte zorgvraag in de komende vier jaar met 10 procent zal toenemen, wordt in het akkoord de groei van de uitgaven beperkt tot 1,7 procent. Ziekenhuizen kunnen deze transformatie niet zelfstandig realiseren, benadrukt de NVZ. Samen met zorgverzekeraars en andere zorgpartijen in de regio zullen heldere keuzes moeten worden gemaakt.

Door de investeringsagenda van 425 miljoen euro biedt het akkoord mogelijkheden om te investeren in een andere inrichting van de curatieve zorg. Daarnaast kunnen de broodnodige investeringen in ICT en e-health beter worden gefaciliteerd, aldus de koepelorganisatie.

Yvonne van Rooy, voorzitter van de NVZ, stelt hierover: “Ziekenhuizen beseffen dat ze de komende jaren voor een enorme opgave komen te staan. Tegelijkertijd biedt het akkoord mogelijkheden om de ziekenhuiszorg de komende jaren verder te verbeteren. Als alle ambities worden gerealiseerd, maakt Nederland zijn status als Europees gidsland in de curatieve zorg meer dan waar.”

Minder registratielast must

Tot slot zijn er afspraken gemaakt over het verminderen van de registratielast – bijvoorbeeld door verminderen van regels en het stroomlijnen van (gebruik van) informatiesystemen zoals het EPD en in kwaliteitsregisters.

Hiervoor wordt gewerkt aan standaardisatie via diverse initiatieven, waaronder Registratie aan de bron. Van Rooy: ”Voor ziekenhuizen is het van groot belang dat de registratielast wordt teruggedrongen, zodat er voor artsen en verpleegkundigen veel meer tijd ontstaat voor échte patiëntenzorg.”

Besparingen in zorg via ICT

Eerder in april benadrukte de NVZ nog dat er forse investeringen in ICT nodig zijn om besparingen in de zorg te realiseren. Besparen op zorgkosten is volgens Van Rooy, een enorme opgave die alleen mogelijk is middels harde afspraken over een andere organisatie van de zorg.

Investeren in ICT voor goede gegevensuitwisseling, het sluiten van meerjarencontracten en regionale samenwerking tussen zorgaanbieders zijn noodzaak om op termijn op zorgkosten te besparen. Zo moeten medische gegevens die chronische patiënten thuis vergaren veilig en live bij de juiste zorgverlener komen. Solide financiële afspraken zijn hiervoor essentieel, meent de NVZ-voorzitter. “Landelijke afspraken in een zorgakkoord over bezuinigingen hebben weinig betekenis als de financiële middelen die wel beschikbaar zijn, niet bij ziekenhuizen terecht komen.”

Meer weten over zinnige zorginnovaties, de implementatie, wetten en regelgevingen?  Honderden zorgprofessionals krijgen tijdens de ICT&health World Conference op 22 juni inzichten, antwoorden, handvatten en de beste voorbeelden.  Wilt u ook aanwezig zijn? reserveer dan hier uw (voor de zorg gratis) toegangsticket! Want ook dit keer geldt, op is echt op.

Reageer

Geef een antwoord

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen